Arkiv

Oslo arkitekturtriennale 2022: Oppdrag nabolag – (Re)former for fellesskap

22. september–30. oktober

Den åttende utgaven av Oslo arkitekturtriennale ble formulert som et felles oppdrag som samler aktører på tvers, med ambisjonen om å bidrag til bedre, mer mangfoldig, sjenerøs og bærekraftig nabolagsutvikling.

De seks intense triennaleukene inneholdt utstillinger, samtaler, eksperimenter, kunstprosjekter, byvandringer, filmvisninger, debatter, konferanser og mye mer.

Hjertet i triennalen var et stort, åpent pop-up-laboratorium, utstillingssted og kulturhus på det gamle Munchmuseet på Tøyen. I laboratoriet utforsket vi triennalens nabolagstema, og presenterte en lang rekke prosjekter, praksiser og perspektiver med særlig fokus på Oslo og Norden. Laboratoriet var resultatet av en kollektiv innsats som startet i 2021, og ble drevet frem i samarbeid med offentlige og private foretak, institusjoner og organisasjoner og en rekke engasjerte individer. Nesten 10.000 mennesker kom innom vår pop-up nabolagslab for å se utstillinger, være med på arrangementer eller bare henge ut i nabolagskaféen.

Til sammen besøkte over 23.000 mennesker arrangementer og utstillinger på Oslo nabolagslab og rundt i byen. Triennalen utforsket nabolag både som form – men også reform, altså systemene som ligger til grunn for måten nabolagene våre utvikles på. Hvordan kan nabolagene utvikles bedre gjennom design, arkitektur og planlegging? Arkitekter, urbanister, utviklere, politikere, aktivister, kunstnere og naboer ble invitert til å bidra til å svare på dette, og i triennaleperiodens 51 dager med program ble det gjennomført 80 arrangementer på 30 forskjellige steder, med 509 programdeltagere fra 26 ulike land.

I opptakten til 2022-triennalen etablerte Oslo arkitekturtriennale Nordic Neighbourhood Lab som plattform for strategisk og kulturbevisst byutvikling. Laboratoriet er ramme for en rekke utforskende aktiviteter, og utgjør et nordisk faglig nettverk og plattform for kunnskap og kompetanse, som inkluderer byarkitekter, kulturaktører og kunnskapsaktører fra bl.a. Oslo, Bergen, Trondheim, Stockholm, Gøteborg, Malmø, København, Århus, Helsinki og Reykjavik. Som del av labsatsingen har triennalen gjort en rekke faglige prosjekter som også ble stilt ut under triennalen, som i triennalesammenheng er for nybrottsarbeid å regne. For eksempel ble det gjennom et prosjektpartnerskap med Bydel Vestli ble det arrangert en minikonkurranse for utvikling av et møtested i bydelen, mens det sammen med Sweco, Jaja Architects, Lala Tøyen, samt bidrag fra offentlige transportaktører, ble lansert en visjon for nytenking av mobilitet, gater og nabolagskvalitet i Oslo.

Bokutgivelsen «Mission Neighbourhood – (Re)forming Communites» (Arkitektens Forlag, 2023), redigert av triennalens direktør Christian Pagh og utviklingsansvarlig Thomas Cook, og designet av Snøhetta, bygger videre på nabolagsfokuset fra 2022-triennalen og har med seg bidrag fra en rekke av aktørene som bidro under triennalens utstillinger og program, og som er med i Nordic Neighbourhood Lab.