Arkiv

Oslo arkitektur-triennale 2016: Etter tilhørighet

22. september–3. oktober

1478271161558

Foto: Oslo arkitekturtriennale / Istvan Virag

«Etter tilhørighet» så på hvordan arkitekturen påvirker og påvirkes av vår tilknytning til steder, ting og sosiale fellesskap.

Økt global sirkulasjon av mennesker, informasjon og varer har rokket ved vår forståelse av bosted og utfordret vår tilhørighet. Det har gitt større tilgang til nye varer og fjerne himmelstrøk, men har samtidig medført økte forskjeller, der store grupper mennesker er fanget i sårbare tilstander av midlertidighet og uforutsigbarhet.

Kuratorteamet After Belonging Agency kuraterte et seksdelt hovedprogram bestående av to hovedutstillinger, en internasjonal konferanse, en publikasjon, et kunstprosjekt i det offentlige rom og et globalt studentforum knyttet til temaet. Medregnet triennalens utvidete program fant totalt 150 arrangementer sted på 41 steder i Oslo og verden over.

2016 ble nok et rekordår for OAT, der interessen fra publikum og presse internasjonalt ble ytterligere befestet.

OAT Embassy Rojava Flickr Res Prev 1

New World Embassy: Rojava. Kunstinstallasjon i Oslo rådhus. Foto: Oslo arkitekturtriennale / Istvan Virag

Oslo arkitekturtriennale 2016 hadde et seksdelt hovedprogram:

Om å komme fra – på engelsk On Residence – var en av triennalens to hoveddeler som ble vist i en utstilling ved Norsk design- og arkitektursenter (DOGA), og komplettert av utstillingen Om å komme til (In Residence) ved Nasjonalmuseet – Arkitektur.

Om å komme til – på engelsk In Residence, var en av triennalens to hoveddeler. Den ble vist som en utstilling ved Nasjonalmuseet – Arkitektur og komplettert av utstillingen Om å komme fra, ved Norsk design- og arkitektursenter (DOGA).

Akademiet – et forum i regi av Oslo arkitekturtriennale i samarbeid med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo – inviterte undervisningsinstitusjoner fra hele verden til å delta i et prosjekt som også var et globalt eksperiment for kunnskapsdeling.

Ambassaden: New World Embassy: Rojava er en statsløs ambassade som, ved hjelp av kulturelle virkemidler, representerer det statsløse demokratiets idealer slik de er under utprøving og utvikling av kurdiske folkegrupper i Rojava-regionen, nord i Syria. Ambassaden er initiert, utviklet og arrangert av nederlandske Studio Jonas Staal. Under Oslo arkitekturtriennale tok den form som en midlertidig installasjon i Oslo rådhus.

Triennalepublikasjonen: After Belonging: The Objects, Spaces, and Territories of the Ways We Stay in Transit utforsker gjenstander, rom og omgivelser som endrer hvordan vi opplever tilhørighet.

Triennalekonferansen brakte sammen arkitekter, tenkere, beslutningstakere og lokale eksperter for å undersøke hvordan vår tilhørighet avhenger og påvirkes av arkitekturen som former samfunnet vårt.

Report from Oslo Architecture Triennale 2016: After Belonging

Rapport fra Oslo arkitekturtriennale 2016: Etter tilhørighet