Arkiv

Oslo arkitekturtriennale 2007: The Culture of Risk

27. september–5. oktober 2007

DSC 6 utsnitt

«The Culture of Risk» tematiserte viljen til nytenking, både når det gjelder hva Norge som nasjon har stått for, hva vi står for nå og hva vi kan bli.

Oslo arkitekturtriennale 2007 søkte å utvikle nyskapende ideer for de nordiske byene, og sikre framtidig urban utvikling.

Triennalens hovedaktiviteter var utstillingen «Culture of Risk», konferansen «Culture of Risk», den nordiske studentutstillingen «Urban without Urbanity», samt publikasjonen «B-sides», et spesialnummer av Arkitektur N. I tillegg inngikk det en rekke parallelle aktiviteter i Triennalens sideprogram.

Oslo arkitekturtriennale 2007 var den tredje arkitekturtriennalen i regi av Norske arkitekters landsforbund. Samarbeidspartnere var Oslo Arkitektforening, Oslo Teknopol, Norsk Form og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Tri cruz og bates DSC 43 utsnitt

Alexandra Cruz og Gary Bates. Foto: OAT

Informasjon

Kuratorer: Gary Bates og Alexandra Cruz, begge SPACEGROUP Company, Oslo.

Kuratoressay til OATs 20-årsjubileum i 2020

Kuratorsamtale under OATs 20-årsjubileum i 2020

Fragment from 2007: A greater risk?
(Intervjuessay til OATs 20-årsjubileum i 2020)