Arkiv

Oslo Architecture Triennale 2003: Visions for the capital

9.–19. oktober 2003

Mmw larven p 002 martin adolfsson liten

MMW sivilarkitekter MNAL AS, «Larven» (paviljong). Foto: Martin Adolfsson

Den andre arkitekturtriennalen hadde fokus på hovedstaden.

Gjennom konferanser, utstillinger og prosjekter ønsket triennalen å anspore til debatt rundt Oslos utvikling, og å diskutere både gamle og nye visjoner for hovedstaden. Triennalen satte søkelys på sentrale problemstillinger for hovedstadsutviklingen og de pågående prosesser.

De tre arkitektkontorene Helen & Hard, DARK AS og Plan B ble invitert til å legge frem tanker om Oslos fremtid. Resultatene ble presentert på Triennalekonferansen og utstilt i Triennaleutstillingen «Store Oslo-prosjekter». Arkitektkontoret MMW ble engasjert til å utvikle en paviljong. Resultatet ble paviljongen «Larven», plassert på Rådhusplassen i Oslo.

Mmw larven p 001 knut bry

MMW sivilarkitekter MNAL AS, «Larven» (paviljong). Foto: Knut Bry

Informasjon

Oslo arkitekturtriennale 2003 ble arrangert av Norske arkitekters landsforbund. Bidragsytere og medarrangører var Norsk Form, Bolig og byplanforeningen, Byantikvaren, OAF, NIL, NLA, AHO, Galleri ROM, Arkitekturmuseet, kulturbåten Innvik og A-track.

Kuratoressay til OATs 20-årsjubileum i 2020

Kuratorsamtale under OATs 20-årsjubileum i 2020

Fragment from 2003: A cracked shadow
(Intervjuessay til OATs 20-årsjubileum i 2020)