Arkiv

Oslo arkitekturtriennale 2010: Man Made

22. september–3. oktober

3 A 03 Cartsen Aniksdal

OAT 2010: Man made. Foto: Carsten Aniksdal

Hvilken kvalitet i omgivelsene skal vi etterstrebe, og hvilken arkitektur skal gi rammer om våre liv i tiårene framover?

Oslo Arkitekturtriennale ble arrangert for fjerde gang høsten 2010. Tema for triennalen var arkitekturpolitikk for morgendagen. Hovedarenaen for OAT 2010 var Youngstorget i Oslo, og fra 22. september til 3. oktober var det duket for tolv dager med installasjoner, folkemøter, debatter, film, forelesninger og byvandringer.

Kurator for OAT 2010 var arkitekt Bjarne Ringstad. Hans valg av tittel, MAN MADE, viser til våre bygde omgivelser. Hvert år investeres det milliarder i planlegging og bygging av arkitektur som blant annet omfatter veier, boliger, sykehus, skoler og kulturhus. Samtidig utfordres naturgrunnlaget av vårt levesett og de fysiske miljøene vi skaper. Det er grunn til å spørre om dagens prioriteringer gir gode løsninger og svar med hensyn til morgendagens utfordringer.

Triennalens hovedutstilling «MANmadeENVIRONMENT» var et samarbeid mellom Norsk Form og Dansk Arkitektur Center (DAC). Gjennom prosjekter fra alle de fem nordiske landene, viste utstillingen at landskapsarkitektur handler om langt mer enn estetikk. Brukt strategisk kan landskapsarkitektur gi bærekraftige løsninger og bedre levekår både i byen og på landet. Utstillingen ble i løpet av 2011 vist på DACi København, Arkitekturmuseet i Stockholm og Finlands Arkitekturmuseum i Helsinki. Avslutningsvis ble den vist på det samnordiske ambassadekomplekset Nordische Botschaften I Berlin i 2012. Kuratorene for utstillingen var Kjersti Wikstrøm (DAC) og Matti Lucie Arentz (Norsk Form).

I forbindelse med utstillingen utga Norsk Form boken New Nordic Scopes. Last ned boken her.

Kurator: Bjarne Ringstad, arkitekt og partner, Code arkitektur, Oslo.

Bjarne Ringstad

Bjarne Ringstad, kurator OAT 2010