Intervju

Ti år med grensekryssing

Intervju med Transborder-partner Øystein Rø.

Tb Moneyshot 2 0

Pilotprosjektet Oslo Badebotaniske demonstrerer muligheten for naturrestaurering og bærekraftig materialbruk i konstruksjoner under vann. Laget i samarbeid med Oslo Badstuforening.

Transborder Studio ser tilbake på sine ti første år med en retrospektiv utstilling på Gamle Munch.

Published 26.10.23

Transborder Studio jobber med prosjekter innen urbanisme, arkitektur og interiør. Transborder jobber i alle skalaer, fra små intervensjoner til store urbane prosjekter, ofte med en unik blanding av program, kontekst og historie. Transborder Studio ble grunnlagt i 2013 av Espen Røyseland og Øystein Rø etter å ha drevet kunst- og arkitekturgalleriet 0047 i Berlin og Oslo i ti år. I dag er partnergruppen utvidet til også å omfatte Siri Lundestad og Maja Egge Šipuš.

Transborder har vært partnere og venner av triennalen i lang tid og er en del Triennalelauget, Oslo arkitekturtriennales gruppe med kontorer vi samarbeider særlig tett med.

Tb Rø

Grunnlegger Øystein Rø, her fotografert i en utstilling som Oslo arkitekturtriennale nylig kuraterte i Shanghai, der Transborder Studio var ett av fire inviterte kontorer.

Jubileumsutstillingen Crossing New Borders åpner fredag 3. november på Gamle Munch, fjorårets triennalearena, og viser frem kontorets tidligere, pågående og kommende prosjekter.

Grunnlegger Øystein Rø tar seg tid til en kort samtale midt i de hektiske forberedelsene av utstillingen.


Dere peker på at byggebransjen ikke får til den nødvendige grønne omstillingen. Kan du utdype denne diagnosen? Hva er egentlig problemet?

Klimakrisen og naturkrisen er nesten en umulighet for hele samfunnet, for ikke å snakke om byggebransjen. Vi ønsker ikke å gi opp eller henfalle til defaitisme – tvert imot har utstillingen til hensikt å vise forsøk på endring. Det foregår mye interessant i vår pressede bransje, men vår erfaring etter ti år som kontor er at korstiktig gevinst som oftest trumfer ønsket om gjøre noe nytt.

Industrien er strømlinjeformet gjennom flere år for å tjene – og tjene på – det eksisterende systemet. Å endre forretningsmodellene, maktforholdene og de etablerte nettverkene er dermed en stor utfordring. Som liten aktør kan vi prøve å være smarte, og finne sprekker i systemet hvor vi kan gå inn å påvirke. Det er det utstillingen handler om.

Tb Fra Kongsveien u logo zoom in

Nye Kirkens Hus i Oslo, et av oppdragene Transborder holder på med for tiden. Med beliggenhet på byens historiske sykehustomt, vil det nye komplekset bestå av transformerte sykehusbygninger (der de eldste er fra 1700-tallet), nyw kontorer og en åpen arena for kulturaktiviteter, møter, kafé og utstillingsarealer.

I deres praksis viser dere potensialet som ligger i eksperimenter og pilotprosjekter, og i det å jobbe med midlertidighet eller tidsbevissthet. Hva er potensialet i denne typen tilnærming?

Det er å raskt adressere en problemstilling i en liten og oversiktlig skala. Det er lettere for en byggherre å være med på en midlertidig testarena enn å bygge et stort prosjekt på en helt ny måte. Piloter kan også tjene flere hensikter i et prosjekt. Det vi ser er at pilotering skaper kompetanse, eierskap og arenaer for medvirkning. Alle disse tingene som man ønsker seg, og som på sitt beste skaper grobunn for ny praksis. Pilotene blir konkrete fremtidslaboratorier hvor handling skjer. Vi tror veldig på denne måten å jobbe på!

Tb Kloden Pilot Foto Kloden teater

KLODEN skal bli en arena der den profesjonelle scenekunsten møter barn og unge. KLODEN bygges av ungdom sammen med fagfolk, og vil ha en viktig funksjon som motor i utviklingen av Økern-området.

Med utstillingstittelen Crossing New Borders hva mener du er de viktigste stegene vi må ta på veien mot fremtidens arkitektur og byggeri?

Vi liker å tro vi bare så vidt har begynt løse de store utfordringene i verden i dag, og at det i vår levetid skal gjøres mange oppdagelser innen arkitektur. Klimakrisen og naturkrisen er noe som radikalt endrer vårt fag.

Det vil handle om å finne smarte nettverk og allianser for endring. Vi må røske tak i håpløst ressurskrevende konstruksjoner og materialbruk, og utforske de eksisterende byggs potensialer på nye måter. Og ikke minst, finne plass for biodiversitet i byene våre.

Vi er veldig privilegert som får jobbe med alle disse problemstillingene, selv om vi jo helst skulle sett av vi hadde funnet svar på de allerede.

Tb Felleshus 2

Det midlertidige felleshuset på Nansenløkka vil erstattet av en permanent utgave, et hus som er viet fellesskap og urban dyrking. Felleshuset blir et viktig møtested for beboere og besøkende til området. Prosjektet er gjort i samarbeidet med Dyrvik arkitekter.

På hvilken måte er prosjektene dere stiller et uttrykk for det å krysse nye grenser?

For oss har utstillingens tittel en dobbelthet i seg, der den henviser til kontorets reise hittil og fremover, samtidig som våre utstilte prosjekter er eksempler på hvordan vi som en liten aktør i en ofte tungrodd bransje, faktisk kan bidra til endring.

Vi har valgt å gå i dybden på tre prosjekter som i særlig grad jobber med dette gjennom pilotering. På Fornebu har man hatt fokus på både sirkulærstrategier og felleshus som funksjon, altså sosial bærekraft. Det midlertidige prosjektet har vokst til å bli Norges største urbane landbruksprosjekt. KLODEN-piloten har vært en testbed for en ny teaterinstitusjon og bylivsmotor på Oslo øst. Til slutt vil Oslo Badebotaniske synliggjøre mulighetene for naturrestaurering og bærekraftig materialbruk i konstruksjoner i sjø.

Tb HL Senteret Photo Einar Aslaksen 01042 web

I 2021 fullførte Transborder utvidelsen av Villa Grande, der Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter holder til. Tilbygget utvider det eksisterende utstillingsarealet, og skaper et subtilt rammeverk for nye narrativer for verdens minoriteter. En ny bevegelse gjennom historie og landskap lages ved å kultivere slottshøyden gjennom en lavmælt komposisjon av volumer og åpninger.

Hva mener dere er det mest nødvendige som må gjøres for at vi skal få til en mer bærekraftig arkitektur og byggenæring? Hva skal til?

Det er et stort spørsmål, men for å svare helt kort: Vi tror det er behov for grunnleggende systemiske endringer på flere nivåer. Et vesentlig mål blir å etablere et system, eller en kultur, som åpner opp for og belønner innovasjon.

Vi i Transborder vil i alle fall fortsette å utforske mulighetsrommet for å krysse små og store grenser.

JET7604 web

The partners of Transborder Studio. From left to right: Espen Røyseland, Øystein Rø, Maja Egge Šipuš og Siri Lundestad.