Article

Nytt liv i det gamle Munchmuseet

Det ikoniske bygget forandres til et pop-up nabolagslaboratorium, alternativt utstillingsrom og kulturhus

DEX T 4755 013 2

Munchmuseet av Gunnar Fougner og Einar Myklebust. Fotografert i 1963, kort tid etter oppføring. Foto: Teigen Fotoatelier/Norsk Teknisk Museum/DEXTRA

Fra fremtidens bygater til sosial infrastruktur. En rikholdig utstilling, et bredt utvalg arrangementer og et omfattende program åpner opp nabolagstemaer for både et lokalt og internasjonalt publikum.

Published 12.06.22

Gjennom seks uker (22. september–30. oktober) vil det gamle Munchmuseet på Tøyen vekkes til live igjen gjennom foredrag, workshops, konferanser, lokale aktiviteter, sosialt samvær, konserter og kunstprosjekter. Revitaliseringen av det ikoniske bygget skjer i samarbeid med Oslobygg, Kulturetaten og Bydel Gamle Oslo.

I hjertet av laboratoriet vil det være en omfattende utstilling med nabolagsprosjekter og -praksiser. Utstillingen inkluderer bestillingsverk, utvalg fra triennalens internasjonale utlysning, prosjekter under utvikling i Oslo, kunstneriske intervensjoner, studentprosjekter og lokale initiativer. Vi blander bevisst nedenfra-og-opp-prosjekter og mer toppstyrte prosjekter, internasjonale og lokale, kommersielle og kritiske, akademiske og populærkulturelle tilnærminger. På samme måte som at et godt nabolag må inkludere alt det ovennevnte, er utstillingens ambisjon også å vise nabolaget gjennom et mangfold av perspektiver.

Microsoft Teams image 1

Utstillingen presenterer inspirerende prosjekter og nabolagspraksiser som bidrar til økt nabolagskvalitet. Vi har tilnærmet oss nabolaget fra ulike synsvinkler gjennom å utforske nabolagstemaet systematisk de siste årene. De ulike tilnærmingene vil bli presentert både i lab-aktiviteter og i utstillingen.

Utstillingen er bygget opp rundt følgende temaer:

5f5df8b30aac02d909d6bd4926892438

Foto: Jaja Architects

Våre gater: nabolagsliv og mobilitet på nye måter

Gatene er byens blodårer, og kan i større grad utgjøre nabolagets knutepunkt og møteplass. Mens nye mobilitetsløsninger er i rask endring, dominerer bilen fortsatt bybildet og tar opp enormt med plass. Hvordan kan gater utformes eller transformeres fra å være tilrettelagt bilen til å bli en ressurs for nabolaget? Hvordan skal infrastruktur bidra som ressurs i lokalsamfunnet? Hvordan kan infrastruktur gjøre det mulig for lokale aktører å bruke den og skape aktiviteter?

Krediteres Olafiagangen Makershub Foto Growlab 1

Midlertidige aktiviter skaper liv i Olafiagangen under Nylandsbrua på Grønland midt i Oslo. Foto: Growlab.

Sosial infrastruktur: dyrking av mangfold og byrom som blomstrer

Over hele verden er nabolag truet av ensidig boligutvikling og forbruk. Et blomstrende nabolag skapes av en allsidig sosial infrastruktur og en rekke forskjellige aktiviteter, og på både kommersielle og ikke-kommersielle møteplasser. Hvordan kan de offentlige og private funksjonene utformes og kobles til sine lokalsamfunn? Hvordan kan mangfold og samfunnsaktiviteter økes? Hvordan støtter vi lokalt (sam-)eierskap på gateplan?

Deichmansgt Åse Holte Asplan Viak 5

Deichmans gate har innlemmet løsninger for håndtering av overvann. Foto: Åse Holte.

Næring av natur: utforsking av lokalt biologisk mangfold og sirkularitet

Den biologiske mangfoldskrisen må møtes i en urban kontekst. På nabolagsnivå må vi ta hensyn til andre arters velferd. Hvordan kan blågrønn infrastruktur innlemmes i den urbane og sosiale strukturen? Hvordan kan planleggingen for andre arter gi næring til mer utemmet natur slik at lokalsamfunn også drar nytte av det og bidrar til et større biologisk mangfold? Hvordan kan vi tenke nytt rundt hvordan vi ta vare på naturen på nabolagsnivå?

Krediteres Jordal Fritidsklubb Makers Hub Foto Joakim Thorendahl Jo Straube 2

Workshop på Jordal Fritidsklubb. Foto: Joakim Thorendahl, Jo Straube.

Nye styringsverktøy: utforsking av prosessene bak byutvikling

Planlegging, organisering og forvaltning av byer og nabolag er en enorm utfordring. Både kreativ planlegging og organisering, modeller for medvirkning og politiske virkemidler kan bidra til en mer mangfoldig og inkluderende nabolagsutvikling. Hvilke prosesser, retningslinjer eller organisatoriske ressurser bør være på plass for å forbedre nabolagskvalitetene? Hva er de beste eksemplene på samskaping og delt forvaltning av nabolag? Hvordan diskuterer vi ulike måter for verdi og verdiskaping?

Vi samarbeider med en rekke lokale aktører om å skape liv i det tidligere muséet, og håper vårt engasjement kan være med på å vise potensialet for det ikoniske bygget. Tenk hva det kan gi av aktiviteter for nærmiljøet og bydelen, og byen for øvrig?

DEX KF 000270

Munchmuseet var i sin glansperiode et av byens viktigste utstillingslokaler. I høst skal det igjen tas i bruk etter hensikten. Foto: Knudsens Fotosenter / Norsk Teknisk Museum.