Utstillere

Dugnad Days-teamet

Dugnad Days er et kollektiv av stedsstrateger, arkitekter og kunstnere som siden 2019 har samarbeidet med Bydel Bjerke og beboere på Sletteløkka

Dugnad Days-teamet er en del av utstillingen Oslo under utvikling med prosjektet Dugnad Days.

Den pågående medvirknings- og samskapingsprosessen på Sletteløkka i Oslo bygger på dugnadstradisjonen, og består av en serie arrangementer der beboere, lokale myndigheter og ulike fagfolk arbeider sammen. Slik styrkes nabolagsidentiten.
Etter to års forberedelser ble nabolagets grendehus endelig åpnet i 2021, og man kunne se en tydelig økning i lokalt engasjement og interaksjon. Selve grendehuset, en ombygget barnehage, er i seg selv en demonstrasjon av samlet nabolagsinnsats, med en fasade som er designet gjennom samarbeid med 39 lokale tenåringer som har jobbet med kunstnere. Nå planlegges det en utvidelse av grendehuset, med gjenbruk av materialer fra det gamle japanske huset som ble utstilt i den japanske paviljongen under fjorårets arkitekturbiennale i Venezia.

Dugnad Days er et kollektiv av stedsstrateger, arkitekter og kunstnere som siden 2019 har samarbeidet med Bydel Bjerke og beboere på Sletteløkka. Navn i alfabetisk rekkefølge her:

• Lucy Bullivant PhD Hon FRIBA jobber strategisk med sted og engasjement, er kurator og prisvinnende forfatter

• Alexander Eriksson Furunes PhD er arkitekt og fokuserer på dugnad som arkitekturpraksis

• Gabriela Forjaz er kunstner og grafisk designer og arbeider med maleri, skulptur og gatekunst

• Ryoko Iwase er universitetslektor ved Kyoto University og president ved studio IWASE.

• Mattias F. Josefsson er fotograf og arkitekt og underviser ved AHO

• Kozo Kadowaki PhD er arkitekt og universitetslektor ved Meiji University

• Sudarshan V. Khadka Jr. er arkitekt med spesialisering i samskapende designprosesser

• Toshikatsu Kiuchi er arkitekt og universitetslektor ved Kyoto Institute of Technology.

• Maria Cau Levy er designer, arkitekt og forsker, og arbeider i spennet mellom teori og praksis

• Trygve Ohren (arkitekt) og Charlotte Rostad (kunstner) driver en samarbeidende kunstnerisk praksis, og er grunnleggere av utstillingsrommet RAKE i Trondheim

• Tuomas Laitinen er performancekunstner, basert i Helsinki

• Carolina Jinde er lydkunstner, basert i Stockholm

• Maria Årthun er arkitekt og arbeider for tiden ved TAG arkitekter

___


Arrangører:

Lucy Bullivant, Alexander Eriksson Furunes og Lars Eivind Bjørnstad, på vegne av Bydel Bjerke: Lars Eivind Bjørnstad, Kari Hilde Nordengen og Arild Sørum

Sletteløkka Grendehus-komité: Dusan Dislioski, Heshmat Hakimelahi, Tron Hummelvoll, Ifrah Mohammed, Inger Lise Høst, Anne Berit Indreberg og Anne Marte Aasen.

Dugnad Days.teamet: Lucy Bullivant, Alexander Eriksson Furunes, Maria Årthun, Sudarshan V. Khadka Jr, Mattias F. Josefsson, Ryoko Iwase, Kozo Kadowaki, Toshikatsu Kiuchi, Carolina Jinde, Tuomas Laitinen, Gabriela Forjaz, Maria Cau Levy, Trygve Ohren, Charlotte Rostad.

Websites:
https://erikssonfurunes.com
https://www.urbanista.org/abou...

Sletteløkka2