Paneldebatt Samtale Prosjektpresentasjon

Dugnadsdager rundbordssamtale

Hvordan kan deltagende fellesskapsaktiviteter støtte opp under nabolagsidentitet på Sletteløkka i Oslo, i Skandinavia og rundt i verden?

Dugnadsdager – utstilt på årets triennale – er et pågående deltagende fellesskapsprosjekt på Sletteløkka i Oslo, med nabolagets innbyggere, Bydel Bjerke og et tverrfaglig team av arkitekter, kunstnere og strateger. Les mer om arrangementet på Sletteløkka Grendehus sin facebookside.

Grasrotinitiativet demonstrerer verdien av kreative forhold og bånd som skapes som del av fellesskapssamarbeid, slik at man kan realisere en sterkt tiltrengt sosial infrastruktur som kan bidra til å dyrke frem fremtidige identiteter i nabolag(et) som mangfoldige og levende steder med delte verdier. Dugnadsdagers tilnærming til engasjementet for fellesskap og lokalsamfunn trekker veksler på dugnadstradisjonen, tenker nytt rundt prosjektstyring som en delt deltagende prosesser og støtter opp om oppreisningen av Sletteløkkas nabolagsidentitet og -ressurser for områdets beboere.

Denne rundbordssamtalen går i dybden på hvordan den felleskapsorienterte samarbeidsmodellen på Sletteløkka har blitt utviklet. Hva er utfordringene og mulighetene i å samarbeide om delte steder for å ta vare på den sosiale verdien for stedets innbyggere? Hvilken innvirkning har prosjektet fått? Hva er ditt synspunkt? Hvordan kan deltagende fellesskapsarbeid med å skape sosial infrastruktur for innbyggere bli gitt en høyere prioritet hos flere kommuner?

Til samtalen er både deltagere fra Sletteløkka og andre som arbeider med prosjektet invitert, i tillegg til noen andre spesialister. Bli med for å finne ut mer, og for å ha et ord med i laget.

Program:

13:00–14:00

Målene, prosessene og lærdommene fra deltagende fellesskapssamarbeid for ny sosial infrastruktur på Sletteløkka. Velkommen ved Lucy Bullivant fra Dugnad Days-teamet. Sletteløkka Grendehus, kort film av Bydel Bjerke. Q&A med Lars Fuglesang, leder for bydelsutvalget i Bydel Bjerke, Alexander Eriksson Furunes og Maria Årthun, Dugnad Days-teamet; Q&A med deltagende innbygger Heshmat Hakimelahi (Sletteløkka grendehuskomité) og gruppediskusjon med talere inkludert deltagende innbygger Hamdi Ali, moderert av Lars Eivind Bjørnstad, prosjektleder, Bydel Bjerke, og Alexander Eriksson Furunes; spørsmål og respons fra publikum. Velkommen på engelsk; sesjonen foregår på norsk.

14:00–14:30

Minglepause

14:30–15:30

Et kritisk fokus på «beste praksis» i deltagende fellesskapsarbeid lokalt og global. Ragnhild Olaussen, programleder, Bydel Bjerke, starter ved å oppsummere den første sesjonen. Korte presentasjoner av Makoto Isono, Dugnad Days-teamet og Anisha Jogani, Placemaking, Croydon Urban Room-teamet. Gruppediskusjoner med talere, Alexander Eriksson Furunes, Dugnad Days-teamet, og Christian Pagh, direktør og sjefskurator, Oslo arkitekturtriennale, moderert av Lucy Bullivant. Spørsmål og respons fra publikum. Arrangementet rundes av ved å oppsummere funnene i rundbordssamtalen, og fremskaffe klare og inspirerende lærdommer vi kan ta med videre. Sesjonen foregår på engelsk.

Roundtable