Paneldebatt Lansering

Nabolag og fellesskap i kompaktbyen

Boklansering av NABOLAG: AHOs urbane utredninger #3

  • This event is finished
  • Sted: Gamle Munch, Tøyengata 53
  • Arrangør: 

    Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

  • Facebook-event: 

    her

Kompaktbyen er den rådende modellen for boligbygging og byutvikling i Oslo. Idealet er den tette, flerfunksjonelle byen slik Jane Jacobs beskrev den på 1950-tallet. De bymessige resultatene herfra, anerkjennes som bærekraftige, både miljømessig og økonomisk. Men hva med den sosiale bærekraften? Hva slags nabolag bygges? Hvilke felleskap legger de nye byområdene til rette for?

Vi diskuterer problemene og løsningene.

Lansering av antologien «Nabolag: AHOs urbane utredninger 2022», skrevet av studentene som også er erfarne fagpersoner, ved AHOs Videreutdanningsmaster i urbanisme. Redigert av lærerne der.

Innlegg og debatt om nabolag og fellesskap i kompaktbyen

PROGRAM
Velkommen v/Oslo arkitekturtriennale

Nabolaget og kompaktbyen: Kveldens tema og boka av Lisbet Harboe (AHO)

Innlegg om mangler, utfordringer og løsninger:«Nabolaget: Ja til stor park i Nydalen» av Torger Kjeldstad (Ja til stor park i Nydalen)

«Startblokka som modell for nabolagsbygging» av Hildegunn Gutvik (Agenda Rådgivning)

«Naboskap i kompaktbyen: Gårsdagens og framtidens byplanlegging» av Sigrid Furuholt Engelstad (Asplan Viak)

DEBATT

Moderator: Ulf Bakke (Videreutdanningsmaster i urbanisme, AHO)

Panel:
Maren Bjerkeng (Aspelin Ramm)
Erling Dokk Holm (NMBU/AHO)
Hilde Sponheim (LPO arkitekter)

Boka kan kjøpes til kr. 160,- denne kvelden og deretter i AHOs resepsjon.
Fra 26. august vil det være mulig å laste ned en digital versjon fra AHOs hjemmeside/bibliotek.

9eb8d73795240acf5fb3a2d2d1ac6c24