Utstillere

Tøyen Concrete AT

Tøyen Concrete er et studiokurs ved Institutt for arkitektur og design på TU Wien, ledet og veiledet av Eva Mair og Katherina Putzer

TU Wien er en del av utstillingen MUNCH FULL / MUNCH EMPTY / WHAT’S NEXT? med prosjektet Tøyen Concrete – Visions for the old Munch Museum.

Tøyen Concrete – Visions for the old Munch Museum
viser studentprosjekter utviklet på Institutt for arkitektur og design ved TU Wien, i et kurs ledet og veiledet av Eva Mair og Katherina Putzer. Temaet for kurset var transformasjonen av det gamle Munchmuseet, med fokus på bygningens historie, betongarkitektur fra etterkrigstiden og ny programmering av bygningen som et bidrag til nabolaget på Tøyen.


Eva Mair er fra Bolzano, Italia, og har studert arkitektur ved TU Graz, Østerrike, og i ETSAV Barcelona, Spania. Etter utdannelsen arbeidet hun med Walter Angonese og ARTEC Architekten. Siden 2014 har hun undervist og forsket som universitetslektor ved institutt for arkitektur og design ved TU Wien, Østerrike. I 2021 grunnla hun sammen med Johannes Paar arkitektkontoret Mair-Paar.


Katherina Putzer er fra Syd-Tyrol, Italia, og har studert arkitektur ved TU Wien, Østerrike og ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), der hun ble ferdig i 2010. Hun har arbeidet på ulike arkitektkontorer i Italia, Østerrike, Nederland og Norge og bor nå i Oslo. Fra 2012 til 2016 var hun grunnleggende partner i Arkitekturkollektivet. Siden 2016 har hun jobbet ved TALO Arkitektur (tidl. Derlick Arkitekter). Fra 2019 til 2022 var hun unviersitetslektor ved AHO, og siden 2022 har hun vært gjesteunderviser ved TU Wien, Institute of Architecture and Design - Research Unit Building Theory by Design, der hun driver et studiokurs med fokus på det gamle Munchmuseet i Oslo sammen med Eva Mair.


Studenter: Hanna Ebenhöh, Ramona Dünser, Jonas Ramoser, Christoph Güttl, Liudmyla Makeieva, Cenk Akkurt, Cem Eyidogan, Lisa Wolter, Lara Schmitz, Anastasia Prozorovska, Agnes Schulz-Bongert, Julia Thaler, Anna Romanova, Alexander Thoma, Leonie Murero, Attila Máthé.

Studenter TU Wien