Utstillere

Søstra100 NO

Søstra100 jobber med arkitekturprosjekter, men også mye annet. De samarbeider ofte med andre brødre og søstre

Søstra100 er en del av utstillingen Oppdrag nabolag – (Re)former for fellesskap med prosjektet Organotopia – Alt kan gjenskapes.


Hvordan formidles individuelle og kollektive historier og vaner på et offentlig torg? Hvordan leser vi i det hele tatt et sted? Den kunstneriske og arkitektoniske praksisen Søstra100 ser nærmere på disse spørsmålene, som del av et samarbeidprosjekt som utforsker og aktiverer den ikoniske parken Birkelunden på Grünerløkka i Oslo.


Kontoret jobbet som scenografer og arkitekter for Organotopia, en 12 timers konsert, kunstverk og performance under Ultima-festivalen i september 2022, initiert av komponist Nils Henrik Asheim. Både prosessen og designresultatet er dokumentert på triennalen. Den ene delen av verket viser hverdagshistorier og observasjoner i parken gjennom et år, der Søstra100 har oversatt personlige beretninger til tegninger. Videre har de skapt en serie med uttrykksfulle møbler og et scenografisk univers. Konstruksjonen av midlertidige scenarier uttrykker historiene romlig ved å bruke fantasi som en metode for å skape et fundament for å forestille seg nye byrom.

Organotopia – Alt kan gjenskapes kobler fantasier og tolkninger av rom. Den setter sammen fragmenter til nye fortellinger, og åpner for undring rundt steders rikdom.


Om

Organotopia – Alt kan gjenskapes

er et samarbeid mellom Søstra100 og arkitekt og scenograf Julie Barfod. Byggeprosjektet er gjort i samarbeid med Abdirahmaan Hasan, Teodora Micic, Laiba Siddiqui Khan, Erik Barlinn Korvald og Emma Søborg. Elever ved Kunst, design og arkitektur ved Elvebakken videregående skole har bidratt i den kunstneriske utviklingen av prosjektet. Musikken i utstillinga er komponert av Nils Henrik Asheim.

Søstra100 er et Oslobasert kontor bestående av Mira Hahn og Stina Molander Skavlan. Søstra100 jobber med arkitekturprosjekter, tegning og bygger ting selv eller sammen med andre.

U Sd BT12 Q