Lansering Seminar

Det historiske nabolaget

Hva kan vi lære av fortidens nabolag?

  • This event is finished
  • Sted: Gamle Munch, Tøyengata 53
  • Arrangør: 

    Oslo arkitekturtriennale

  • Facebook: 

    se event her

På dette kveldsarrangementet ser vi på nabolag i et historisk perspektiv, og får høre om forskjellige forestillinger om – og former for – nabolag gjennom tidene.

Som Nabolagslab fokuserer triennalen i stor grad på nabolag slik de utvikles i dag, og undersøker hva som må til for at fremtidens nabolag kan bli enda bedre. Det er imidlertid mye lærdom å trekke fra historien. Mange av dagens veletablerte og attraktive nabolag ble bygget i andre tider og under helt andre forutsetninger enn i dag.

Hva er kvalitetene ved et historisk boligområde som Torshov som gjør at det fremstår så attraktivt i dag, 100 år senere? Kan dagens nabolag lære noe av hagebybevegelsen og drabantbyutviklingen i forrige århundre? Og under hvilke forhold er det egentlig byens nabolag har vokst frem historisk?

Disse spørsmålene blir diskutert av fagpersoner som til daglig arbeider med arkitektur, kulturminner og arkitekturhistorie, og vi får presentasjoner fra Anne-Kristine Kronborg (OBOS), Karl-Otto Ellefsen (AHO), Janne Wilberg (Byantikvaren), Saher Sourori (Arkitekturopprøret) og Even Smith Wergeland (AHO). Denne kvelden markerer også lanseringen av Smith Wergelands bok om norske hagebyer – Norwegian Garden Cities: Yesterday, Today – and Tomorrow?

Anne-Kristine Kronborg er kunsthistoriker og jobber som boligsamvirkets «hushistoriker» i OBOS.

Karl-Otto Ellefsen er professor emeritus ved Institutt for urbanisme og landskap ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, hvor han også var rektor fra 2002–2014.

Janne Wilberg er byantikvar i Oslo kommune.

Even Smith Wergeland er førsteamanuensis ved Institutt for arkitektur ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Saher Sourouri er psykolog, foredragsholder og blogger, og talsmann for Arkitekturopprøret.

Se programmet og les mer om Oslo arkitekturtriennale her:
https://www.oslotriennale.no/n...

Foto Oslo museum

Foto: Oslo Museum