Samarbeid med internasjonale nabolagsprosjekter om gater

Europeiske perspektiver på gater

A0fac042 70d3 426c b56f 89deef0a7e50

Fra Openstreets22. Gaten som arena kan huse mange aktiviteter på én gang. Her fra rue Picardstraat, Molenbeek. Foto: Ivan Put.

Gjennom den europeiske arkitekturplattformen har Oslo arkitekturtriennale valgt ut tre praksiser å samarbeide med i 2023, der vi sammen skal zoome inn på gaten som arena i nabolaget

Published 03.03.23

Oslo arkitekturtriennale er blant de 27 medlemmene av den europeiske arkitketurplattformen LINA, et nettverk som knytter sammen ledende kulturorganisasjoner på tvers av de europeiske landegrensene. Målet er å skape en internasjonal plattform for kunnskapsutveksling for unge stemmer. Hvert år presenterer LINA et offentlig program med ambisjoner om å bidra til reell forandring, mot en mer bærekraftig, sirkulær og klimabevisst arkitekturpraksis.

LINA logo NEG fulltext

Den europeiske arkitekturplattformen LINA er nettverk bestående av 27 arkitketurmuseer, universiteter, forskningsnettverk, stiftelser, triennaler, biennaler og andre europeiske arkitekturorganisasjoner.

I 2023 inviterte Oslo arkitekturtriennale tre kollektiver blant LINA-medlemmene til å utvikle et prosjekt og bidra til en rundbordsamtale med mål om å utforske gater og nabolag. Som en videreutvikling av diskusjonene som ble løftet med 2022-utgaven av Oslo arkitekturtriennale, titulert Oppdrag nabolag – (Re)former for fellesskap, vil de utvalgte LINA-medlemmene fokusere på gaten som skala, og se nærmere på spesifikke casestudier fra deres egne byers kontekst. Forslagene vil reflektere rundt og foreslå nye måter å organisere, bruke og (re)designe gater på, for å bidra til å forme mer bærekraftige, mangfoldige og inkluderende lokalsamfunn. Prosjektene vil bli presentert digitalt på triennalens platformer, og i en rundbordsamtale i Oslo i løpet av våren 2023.

De utvalgte Lina-medlemmene i 2023 er Meriem Chabani, Palace of Un/Learning og Filter Café Filtré – Atelier.

230110 A2 PORTRAIT CHABANI MERIEM ARCH2023092 NWSTH

Meriem Chabani er en algerisk-fransk arkitekt, byplanlegger og grunnleggende partner i New South. Gjennom å stille spørsmål ved maktdynamikk og «stakeholder»-relasjoner, undersøker prosjektene krysningspunkter mellom «the Global South» og «the Global North».

For tiden underviser Chabani ved Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris Malaquais (FR), Royal College of Art (UK) og HEAD Geneve (CH). I 2020 fikk hunn en europeisk 40 under 40-utmerkelse fra The European Centre for Architecture and The Chicago Athenaeum.

Presentasjon1


Palace of Un/Learning
, grunnlagt i 2022 av Bernadette Krejs og Max Utech, er et rom for utforsking, nyvinning, forhandling og deling av altermative designstrategier med mål om å tilgjengeliggjøre, transformere og myndiggjøre u-/bygde strukturer.

Bernadette Krejs er arkitekt og forsker, for tiden basert ved Institutt for arkitektur og design på University of Technology i Wien. Hun har en PhD i arkitektur, og arbeider i et tverrfaglig forskningsfelt mellom arkitektur, bolig og visuell kultur.

Max Utech er arkitekt og forsker, basert i Wien og Paris. Han arbeider med prosjekter i krysningspunktet mellom urbanisme, arkitektur og kunst. Hans faglige fokus er på likeverdig og inkluderende utvikling av vårt urbane habitat, og i transformative og alternative designstrategier for å ta rom i bruk. Han underviser og forsker ved Institutt for arkitektur og design på University of Technology i Wien.

DSC 0545

Fra venstre: Annekatrien Verdickt, Cléo Hesse, Yasmina Lansman, Marine Bistiaux, Lotte Luykx.

Filter Café Filtré – Atelier er en alternativ desingnpraksis, basert i Brüssel. Det vokste frem fra en borgerbevegelse i 2018 og har satt seg som mål å utvikle konkrete løsnisnger og romlige visjoner for fremtiden gjennom designforskning, der bedre luftkvalitet, trafikksikkerhet og mer levelige barnevennlige byer er målet. Atelieret zoomer inn på spesifikke steder, temaer og ulike skalaer i byen, fra urban infrastruktur som Charles Quint- eller Leopold II-avenyene, til nabolagsgater som sommergatene i nabolaget Maritiem; fra idrettsanlegg i bykjernen til skolebygninger.

De kombinerer ekspertsamtaler og deltagende workshops og taktisk urbanisme med langsiktige fremtidsvisjoner hvor fantasi og forestillingsevne er helt sentralt. For Filter Café Filtré – Atelier er gaten det viktigste stedet for transformasjon og forandring.

Annekatrien Verdickt er arkitekt og grunnlegger av Brüssel-baserte Terwecoren-Verdickt architects, og underviser ved universitetet i Gent. I 2018 var hun med å starte Filter Café Filtré Atelier.

Lotte Luykx er arkitekt basert i Brüssel, utdannet ved KU Leuven i 2016. Hennes faglig fokus er på design og forskning som relaterer seg til urbane fenomener og sosial design.

LINA v trans pos