Nyheter

Filmserie: nabolagshistorier

Fem kreative talenter viser sine perspektiver på nabolag

Ezgif 1 6c83c8a189

And Love Has Vanished, 1961 (originaltittel: Dvoje) regissert av Aleksandar Petrović.

Triennalen invterte i 2021 fem kreative stemmer til til å dele sine perspektiver på neste års triennaletema, i en serie av kortfilmer med tittelen Nabolagshistorier.

Published 09.10.21

Oslo arkitekturtriennale er ett av 28 medlemmer i Future Architecture Platform (nå LINA), et EU-støttet europeisk nettverk av arkitektmuseer, festivaler og produsenter som jobber for å løfte frem uetablerte stemmer gjennom en årlig åpen utlysning.

De fire kortfilmene som ble resultatet av invitasjonen tar utgangspunkt i undersøkelser av bidragsyternes egne nabolag. Forestillinger om deling, fellesskap, bærekraft, mangfold og inkludering har vært sentrale temaer i utviklingen av filmene. De fire prosjektene viser sammen en bredde av perspektiver og erfaringer knyttet til nabolag, og bidrar slik til en bred refleksjon om mangfoldet av nabolagskulturer.

Filmene i serien Nabolagshistorier presenteres som en del av forprogrammet til Oslo arkitekturtriennale 2022, og er del av nabolagskartleggingen og utforskingen frem mot neste års festival.

De fire utvalgte prosjektene er «Dining with Las Sambucas», «Bonding Humanity Perhaps Manifesto», «4.6 km» og «Madrid North»:

Dinning with las Sambucas project image

Dining with Las Sambucas - av Cocinas Alterinas (Mayar El Bakry og Gabriela Aquije Zegarra)

Mayar El Bakry er en sveitsisk-egyptisk designer basert i Zürich. For tiden jobber hun med hvordan mat og matlaging kan skape rom for samtaler, utveksling og felles refleksjon. Gabriella Aquije Zegarra er landskapsarkitekt og designforsker fra Lima, Peru, basert i Tyskland. Hennes kritiske designpraksis fokuserer på mangfoldet av matsystemer, politikk og økologi. Sammen har Mayar og Gabriella grunnalg Cocinas Alterinas, et prosjekt som utforsker mat som et virkemiddel for å reflektere og meditere over ulike designvisjoner.

And Love Has Vanished 3

And Love Has Vanished, 1961 (originaltittel: Dvoje) regissert av Aleksandar Petrović brukt med tillatelse fra eieren av rettighetene Avala Film Way, Beograd.

Bonding Humanity Perhaps Manifesto - av Nina Bačum

Nina Bačun jobber med spekulativ design, visuell kommunikasjon, utstillingsdesign og scenografi. Hun er opptatt av lagarbeid og er tilknyttet Oaza*-kollektivet, som har en holistisk og tverrfaglig tilnærming. Etter endt designutdanning ved University of Architecture i Zagreb 2007, der hun startet på sin doktorgrad i 2020. I 2011 tok hun en mastergrad i UX-design ved Konstfack University of Arts, Crafts and Design i Stockholm.

Queercommons image

Brussel 4,6 km. Auris, Alexander. Kilde: Google maps. 10. august 2021.

4.6 km - av Alexander Auris

Alexander Auris (han/ham) er en peruansk arkitekt basert i Brussel siden 2018. Han har utviklet restaurerings- og museografiprosjekter i Lima, og jobber for tiden med urbanisme-prosjekter i Brussel. I sin forskning er han interessert i forholdet mellom sosiale bevegelser og rom. Hans pågående forskningsprosjekt Queer Commons foreslår et teoretisk rammeverk for analyse av «queerness» i det bygde miljø, og har som mål å skape alternative fortellinger om byene vi bor i.

210501 PAUNORTE CONTACT 006 breddeformat

Foto: Carlos Higinio Esteban, Kodak Film BN, Madrid 2003.

North Madrid - av Carlos Higinio Esteban

Carlos Higinio Esteban [Carlos Cartama] er en spansk arkitekt basert i Madrid. Han har jobbet med mange byfornyelseprosjekter og flere storskala urbanismeprosjekter. Arbeidene hans har utstilt både nasjonalt og internasjonalt, og han har mottatt flere stipender og priser. Han har nettopp avsluttet filmen Unidad vecinal om etableringen av de nye utkant-nabolagene i Madrid på 70-tallet, og spesielt Elviña-nabolaget.