Utstillere

Halvor Weider Ellefsen / Fredrik van der Horst / Marja Folde NO

Halvor Weider Ellefsen, Fredrik van der Horst og Marja Folde er med i forskningsgruppen Norwegian Urbanism på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Halvor Weider Ellefsen, Fredrik van der Horst og Marja Folde er en del av utstillingen Oppdrag nabolag – (Re)former for fellesskap med prosjektet Det perifere nabolaget.

Med prosjektet Det perifere nabolaget utforsker arkitektene og akademikerne Halvor Ellefsen og Marja Folde forestillingen om romlig rettferdighet, definert som «en rettferdig romlig fordeling av sosialt verdsatte ressurser og muligheter til å bruke dem» i det hverdagslige urbane landskapet i Norge: Den enorme og formløse bebyggelsen langs og mellom infrastruktur, logistikkinstallasjoner og jordbruksområder. Arbeidet inkluderer case-studier fra europeiske byer som har «omskalert» infrastruktur og koblet nabolag sammen igjen, med mål om å øke sosial integrering på tvers av skiller.

Arbeidet omfatter også en pågående utforskning av et bestemt peri-urbant område i Bærum Vest utenfor Oslo, og stiller spørsmål ved utfordringene – og potensialene – som ligger skjult i det fragmenterte og spredte. Hvilke romlige modeller og tilnærminger trengs for å sikre «romlig kapital» som en strategi for sosial bærekraft i perifere nabolag?

Forskningsgruppen Norwegian Urbanism ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) utforsker spesifisitetene ved den norske urbane tilstanden, innenfor rammene av en europeisk diskurs om by- og landskapsform. Gjennom grundige casestudier og nært samarbeid med private og offentlige interessenter, kobler gruppen akademisk forskning, utdanning og faglig praksis, med et særlig fokus på re-planlegging, transformasjon og strategiske urbane prosjekter. For tiden samarbeider gruppen med Bærum kommune, der 85 arkitektur- og landskapsstudenter fra AHO utforsker de perifere nabolagenes urbanisme.
___

Marja Skotheim Folde, arkitekt, master i urbanisme
Halvor Weider Ellefsen, arkitekt, førsteamanuensis AHO
Fredrik van der Horst, diplomstudent i landskap, AHO

Halvor Fredrik Marja