Utstillere

SLA DK

SLA er et naturbasert designstudio som arbeider globalt med byer, natur, steder og folk

SLA er en del av utstillingene Oppdrag nabolag – (Re)former for fellesskap med prosjektet Gellerup: Oppdrag nabolagsplanter og utstillingen Oslo under utvikling med prosjektet En by som fungerer og føles som en skog.

SLA er et naturbasert designstudio som jobber med landskapsarkitektur, bærekraftig urban design og byplanlegging. SLA er grunnlagt i København og har gjennom 30 år designet noen av verdens mest bemerkelsesverdige offentlige byrom og masterplaner. Fra sine kontorer i København, Oslo og Århus designer SLA byer, byrom og natur i alle skalaer: Fra parker og plasser til byomspennende masterplaner og nasjonale biodiversitetsstrategier. Studioet har for tiden pågående prosjekter i Europa, Nord-Amerika, Asia og Midt-Østen. Ambisjonen og oppdraget er det samme overalt: Å designe steder for liv. Alt liv.

Gellerup: Oppdrag nabolagsplanter


​​Med installasjonen Gellerup: Oppdrag nabolagsplanter utforsker det naturbaserte designstudioet SLA en ny og utvidelse forståelse av hva et nabolag er: forholdet mellom mennesker, planter og natur og alle andre levende organismer.
I Gellerup, et av Danmarks største sosiale boligfelt, viser SLA hvordan ny natur og den økologiske idéen om Nabolagsplanter kan brukes til å skape et nabolag for alt liv – steder hvor nye sosiale, kulturelle og biologiske relasjoner kan oppstå og trives.

Team
Helle Hansen, beboer Gellerup
Aurelia Eldevig, beboer Gellerup
Lars Skydsgaard, beboer Gellerup
Stig L. Andersson, grunnleggende partner, SLA
Cecilie Overgaard Rasmussen, kommunikasjon, SLA
Kristoffer Holm Pedersen, kommunikasjonssjef, SLA
Tine Gils, plantespesialist SLA
Mia Thun, landskapsarkitekt SLA
Sebastian Andersen, urban designer SLA
E.C. Forfang, arkitekt SLA

En by som fungerer og føles som en skog

Introduksjonen av tre store trær i foredragssalen i det gamle Munchmuseet reflekterer SLAs engasjement for natur og tilbyr et sted for samtale og ettertanke. Som en naturlig møteplass i utstillingens nabolag, tar En by som føles og ser ut som en skog mål av seg til å fremkalle en større debatt om hvordan man kan integrere en ny natur når man planlegger Oslos byrom.

Team
SLA Norge

Photo4 SLA office photo SLA