Utstillere

Scott Lloyd (TEN) / Alexis Kalagas CH

TEN er en arkitektur-, design- og forskningsfellesskap som holder til i Zürich, Sveits

Scott Lloyd (TEN) og Alexis Kalagas er en del av utstillingen Oppdrag nabolag – (Re)former for fellesskap med prosjektet Det fordelte kooperativet.

Det fordelte kooperativet

av det sveitsiske arkitektkontoret TEN Studio og urbanisten Alexis Kalagas, undersøker hvordan funksjoner kjent fra kooperativer kan bli fordelt ut over et nabolag.

Ved å bruke digitale verktøy til å kartlegge uutnyttede eiendommer foreslår prosjektet en strategi hvor byens ledige tomter ses på som et potensial for fellesfunksjoner, fra bibliotek til felleskjøkken, snarere enn for profittmaksimering. Prosjektet kombinerer økonomiske «peer-to-peer»-modeller og blokkjedeteknologi med en tro på kooperativ og kollektiv deltagelse. I protest mot blant annet hotellifiseringen av byer foreslås det at innbyggerne selv kan samskape alternativer for byens fremtid. Gjennom desentralisering av styring og distribusjon av kollektive ressurser tenker prosjektet nytt om husholdningssfæren, og visker ut grensene mellom boligen og nabolaget.


TEN er en arkitektur-, design- og forskningsfellesskap som holder til i Zürich, Sveits, og som jobber ut ifra prinsippet om at verdi er et resultat av en designprosess. Engasjementet i offentlige interesser og åpen forskning på de bygde omgivelsene er formet av TENs felles vedtekter. TEN er organisert som et plateselskap, og fremskaffer nye formater for gjensidig avhengige arbeidsgrupper med fokus på design gjennom forskning.

Alexis Kalagas er urban strateg og forfatter basert i Melbourne.

Ten