Foredragsholdere

Martha Thorne US

Martha Thorne er rektor ved IE School of Architecture and Design i Madrid og Segovia (ES) og tidligere direktør i Pritzker Architecture Prize

Martha Thorne er rektor ved IE School of Architecture and Design i Madrid og Segovia, Spania, en av fem skoler som utgjør IE University, en internasjonal og veldig innovativ privat instusjon. Fra 2005 til 2021 var hun Executive Director for Pritzker-prisen. Hennes interesse ligger i byers fremtid og transformasjonen av arkitektur- og designutdanningen for de store utfordringene i det 21. århundret. Hun har skrevet flere bøker om 1900-tallets arkitektur og artikler for arkitekturtidsskrifter og -leksikon. Hun har vært med i flere juryer og deltar ofte i internasjonale symposier. Thorne har en bachelor i Urban Studies og master i byplanlegging fra University of Pennsylvania, og hun har også studert ved London School of Economics.

Martha Thorne B by C de Lucas

Photo: C de Lucas