Foredragsholdere

Jan Gehl DK

Jan Gehl er arkitekt, urban designer og forfatter

Jan Gehl er en del av arrangementet Gaten som nabolag (fredag 21. oktober).

Jan Gehl var med å grunnlegge Gehl Architects i 2000 med Helle Søholt, var partner frem til 2011 og er nå seniorrådgiver ved Gehl. Han fortsetter også å forske og utvikle "folk først"-tilnærmingen sin gjennom bøker og forelesninger. Gjennom karrieren har han gitt ut flere bøker, inkludert Life Between Buildings, Byer for mennesker, Det nye byliv, Mennesker Først, mfl. Han er æresstipendiat ved RIBA, AIA, RAIC og PIA.

Jan Gehl web