Foredragsholdere

Marina Bauer FI

Marina Bauer er arkitekt og har drevet OPAFORM siden 2011

Marina Bauer er med i arrangementet Juhani Pallasmaa og Marina Bauer.

Marina Bauer (b. 1977) er arkitekt og medgrunnlegger av det bergensbaserte arkitektkontoret OPAFORM.

OPAFORM deltok i den siste arkitekturbiennalen i Venezia: “How will we live together”, med utstillingen Make a Space for My Body. Utstillingen presenterte tre antropometrisk skalerte som som gjennom materialitet, romlige forhold og formale uttrykk inngikk i direkte dialog med de historiske utstillingslokalene i biennalen, der den omkringliggende bygningsmasse ble inkorporert i prosjektet som ble utstilt.

Marina1 3e9b1f4918cf7888d723af19a5ecd013