Konferanse

Gaten som nabolag

Kan Oslo bli et forbilde for fremtidens byutvikling og mobilitetsløsninger?

Gater og veier utgjør til sammen vårt største sammenhengende offentlige rom. Når det kommer til utviklingen av bilfrie byområder er Oslo for pionér å regne. Men fortsatt er det langt igjen før vi er kommet i mål med den grønne omstillingen og nådd ambisjonene om en virkelig mangfoldig og sjenerøs by. Hvordan kan gatene og veiene brukes bedre? Kan vi skape en markant grønnere by med færre biler og mer bykvalitet? Hvordan kan Oslo bli forbilde for fremtidens byutvikling og mobilitetsløsninger?

Denne formiddagskonferansen setter fokus på sammenhengen mellom mobilitet og nabolagsutvikling, og presenterer en visjon for fremtidens Oslo, der ny mobilitet og bykvalitet fører til at privatbillismen fremstår mindre attraktiv.

Foredragsholderne er:

 • Jan Gehl, grunnlegger av Gehl Architects og internasjonalt anerkjent forfatter av en rekke bøker om byliv, bl.a. Livet mellom husene (1971)
 • Hanna Marcussen, byråd for byutvikling, Oslo
 • Iwan Thompson, landskapsarkitekt og partner i arkitektkontoret Lala Tøyen
 • Jakob Steen Christensen, partner i JAJA Architects
 • Johannes Goa Ludvigsen, sjef for strategi og innovasjon i Sweco
 • Christian Pagh, direktør, Oslo arkitekturtriennale
 • Helge Gidske Naper, mobilitetsplanlegger, Sweco
 • Maja Cimmerbeck, avdelingsleder, Bymiljøetaten
 • Ellen Foslie, seniorrådgiver, Statens Vegvesen
 • Connie Anita Nyhaven, prosjektdirektør Bane NOR Eiendom
 • Aud Tennøy, forskningsleder, Transportøkonomisk institutt
 • Kathrine Omnia Strøm, dosent NMBU
 • Andreas Fadum Haugstad, prosjektleder Bykuben
 • Ola Skar, fagsjef areal og transport, Ruter
 • Rikke Sjøhelle, sosiologistudent NTNU
 • Sigrd Teigen, arkitekturstudent NTNU

Som en del av konferansen fremlegges visjonen «Gaten som nabolag», som er i utviklet i samarbeid mellom Oslo arkitekturtriennale, JAJA Architects, Lala Tøyen og Sweco med støtte og innspill fra Bymiljøetaten i Oslo kommune, Statens Vegvesen, Bane NOR Eiendom, Ruter og Bilkollektivet. Prosjektet inngår i triennalens utstilling «Mission Neighbourhood – (Re)forming Communities» som en del av temaet «Våre gater».

Ja Ja 1