Utstillere

Dark Matter Labs

Jenny Grettve er strategisk og filosofisk designer ved Dark Matter Labs; Meggan Colling er strategisk designer ved Dark Matter Labs

Jenny Grettve og Meggan Collins fra Dark Matter Labs er en del av utstillingen Oppdrag nabolag – (Re)former for fellesskap med prosjektet Den levende gaten.

Den levende gaten utforsker nabolagets mange lag, og tar samtidig til orde for en anerkjennelse av følelser og tro i prosessene som danner samfunnet vårt. Dark Matter Labs argumenterer for en dypere forståelse av vår eksistens i sammenheng med alle levende ting. De foreslår et radikalt systemskifte i måten samfunnet vårt verdsetter ting på. Når velferd måles, bør det ikke begrenses til økonomiske parametre, men omfatte det bredere perspektivet til et meningsfylt liv. Ved å omdefinere hierarkiet av det som betyr mest, foreslår Den levende gaten livets minste – men likevel grunnleggende og dypt menneskelige – spontaniteter, som latter, øyekontakt, omsorg og sjenerøse gester. De anses som like viktige og virkningsfulle som det bygde miljøet og teknologiske løsninger.

Jenny Grettve

Med en bred bakgrunn og mange år bak seg innen kunst, arkitektur, byplanlegging og systemdesign, arbeider Jenny Grettve som strategisk og filosofisk designer ved Dark Matter Labs med fokus på delte rom, økonomiske systemer, atferdsmønstre og samfunnsendringer. Hun har en master i arkitektur fra Sverige og Australia, men også grader innen motedesign, designteori og klassisk musikk. Hun har arbeidet med tverrfaglige idéer og troen på at alt henger sammen. Et sterkt fokus har vært på byutvikling fra et perspektiv med myke verdier, og hun har gjennom årenes løp vært involvert i omfattende bytransformasjonsprogrammer, samtidig som hun skriver jevnlig om samfunnsspørsmål for ulike magasiner, blogger og kunstprosjekter.

Meggan Collins

Utdannet som arkitekt og urbanist ved det Kongelige Danske Kunstakademi i København, arbeider Meggan som strategisk designer i Dark Matter Labd med et sterkt fokus på systemendringer innen bymiljøer for å hjelpe til å bygge en mer bærekraftig fremtid. Som arkitekt designer hun i skjæringspunktet mellom forskningsbasert tenking og fysisk design som en måte å håndtere dagens samfunnsendringer. Hennes personlige forskning fokuserer på bylogistikk fra et perspektiv innen infrastruktur, fremvoksende teknologier og landskap.

308283010 487542856291366 4071906437383460958 n