Utstillere

JAJA / LALA / SWECO

Et tverrfaglig team bestående av JAJA Architects, Lala Tøyen og Sweco har samarbeidet med Oslo arkitekturtriennale om en ny fremtidsvisjon for Oslos mobilitetsløsninger

JAJA Architects, Lala Tøyen og Sweco er sammen med triennale selv en del av utstillingen Oppdrag nabolag – (Re)former for fellesskap med prosjektet Gaten som nabolag.

Budskapet i prosjektet Gaten som nabolag er tydelig: Vi må være mer ambisiøse på vegne av byens viktigste byrom og fellesareal – gaten!
Et tverrfaglig team sammensatt av JAJA arkitekter, Lala Tøyen, Sweco og Oslo arkitekturtriennale har i samarbeid med flere andre aktører utviklet en ny mobilitets- og bylivsvisjon for Oslo. I kjernen av prosjektet ligger et felles ønske om en byplanlegging som gjør alle uavhengig av bileierskap, og å utvikle en by der det å gå, sykle eller reise kollektivt er enkelt.

JAJA
JAJA er et dansk arkitekt- og plankontor som arbeider både praktisk og teoretisk med prosjekter som bidrar til å skape en bedre fremtid. De spesialiserer seg på mobilitet, transformasjon og biomaterialer fordi de tror på at det er innenfor disse strategiske områdene at de som arkitekter og planleggere kan skape bygninger og byer som utgjør en forskjell.

Lala Tøyen

Lala Tøyen er et oslobasert kontor som jobber innenfor arkitektur og landskapsarkitektur. Lala har en humanistisk tilnærming til arkitektur og samfunn, der folks erfaringer og sosiale liv står i sentrum. Kontorer benytter brukermedvirkning som aktivt designverktøy, noe som ofte fører til prosjekter som er både vakre og morsomme. Lala arbeider fra strategisk planlegging til byggeprosjekter – både med bygninger og landskap.

Sweco

Sammen med kunder og den kollektive og mangfoldige kunnskapen til 18.500 arkitekter, ingeniører og andre spesialister, skaper Sweco løsninger som adresserer urbanisering, fanger kraften i digitaliseringen og som gjør samfunn og nabolag mer bærekraftige.

Team
JAJA: Jakob Steen Christensen, Robert Martin, Magnus Høst
Lala: Iwan Thomson, Pernille Heilmann Lien, Sveinung Gjessing
Sweco: Johannes Goa Ludvigsen, Gard Ruben Sandberg

Andre partnere
Oslo Kommune, Bymiljøetaten, BaneNor, Statens Vegvesen og Ruter

307937887 535613871663213 1972168404847880259 n