Utstillere

JAJA Architects DK

JAJA Architets er et arkitektur- og planleggingskontor i København, Danmark

JAJA Architects er en del av utstillingen Oppdrag nabolag – (Re)former for fellesskap med prosjektet Copenhagen Car Free(dom).

Copenhagen Car Free(dom)
er et spekulativt prosjekt basert på JAJA Architects’ mobilitetsdiettprinsipper, som viser hvordan byen kan utvikle seg utenfor et rammeverk av privat bileierskap. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Aalborgs planleggingsinstitutt og Det kongelige akademi som sdel av forskningsprosjektet Points of Exchange: Spatial Strategies for the Transition Towards Sustainable Urban Mobilities.

JAJA Architects
:
Jakob Steen Christensen, Robert Martin, Stephen Dietz-Hodgson, Emily Himber, Cole Bennette og Finn Buchanan. JAJA er et dansk arkitekt- og planleggingskontor som jobber både praktisk og teoretisk med prosjekter som bidrar til å skape en bedre fremtid. De spesialiserer seg på mobilitet, transformasjon og biomaterialer ettersom de trod på at det er innenfor disse strategiske områdene at de som arkitekter og planleggere kan skape bygninger og byer som gjør en forskjell.

MAIN JAJA Group Photo 2 WEB