Utstillere

FRAGMENT NO

Fragment er et oslobasert arkitektkontor som arbeider med inkluderende stedsutvikling og den flerfunksjonelle byen

Fragment er en del av utstillingen Oslo under utvikling med prosjektet Ormsundveien økogrend.

Oslo bystyre har vedtatt Ormsundveien økogrend som byøkologisk forsøksprosjekt, og boligstiftelsen med samme navn arbeider med utviklingen av et nabolag med rimelige boliger. Lave leiepriser og tidsubestemte kontrakter gir sikkerhet og forutsigbarhet for beboerne, som også skal delta i restaureringen av de historiske – og til dels fredede – bygningene i den forhenværende militærleiren. Gjennom å utvikle området etappevis ønsker Ormsundveien økogrend, som har innledet et samarbeid med Fortidsminneforeningen, også å dele kunnskap om historisk bygningsvern. Selv om ikke første spadetak er tatt ennå, bereder prosjektet grunnen for alternative måter å utvikle nabolag på – der eksisterende bygningsmasse regnes som en ressurs, og der naboene selv står i sentrum av utviklingen.


Ormsundveien økogrend er et prosjekt utviklet av nå nedlagte Eriksen Skajaa Arkitekter sammen med beboerne i Ormsundveien 14. Et skisseprosjekt ble fullført i 2017. Arkitektkontoret Fragment og styret i Ormsundveien økogrend søker nå å implementere ambisjonene i prosjektet ved en stegvis utvikling i løpet av de neste årene.

Fragment er et arkitektkontor som arbeider med inkluderende stedsutvikling og den flerfunksjonelle byen. Kontoret tegner både tjenestetilbud i by og tettsted som skole og kulturhus. Men de har et spesielt hjerte for bolig. Og de tegner med omtanke for natur og nabolag, alltid med grundig brukermedvirkning og en visshet om at de som skal bruke husene vet best hvordan de ønsker å ha det. Fragment arbeider også med landskap, bynatur og byøkologi, både gjennom forskning og utviklingsprosjekter som Sanke og vi arbeider med sosial bærekraft gjennom prosjekter som Ormsundveien Økogrend og Kunstnerboliger for Unge Kunstneres Samfund.

Team:
Arild Eriksen, Joakim Skajaa, Oda Ellensdatter Solberg, Cathrine Finnema, Joachim Haug, Mattias Fredrik Josefsson and Vendula Urbanova.

The board of Ormsundveien Eco-Village housing foundation is currently Marie Hallandvik Hortemo, Frederica Louise Ashton Miller, Eivin Sundal, Lars Hektoen, Anne Rita Holvik Andal, Frank Båtbukt, Arild Eriksen and Kjetil Teigen.

DSC0070 Edit