Utstillere

Nomad / Marthe Elise Stramrud NO

Nomad er et plankontor innenfor Mad arkitekter; Marthe Elise Stramrud er kunstner

Kunstner Marthe Elise Stramrud og byplanleggerne Ibrahim Mufti Pradityo og Bengt M.S. Carlson er en del av utstillingen Oppdrag nabolag – (Re)former for fellesskap med prosjektet Feministisk pissoar.

Teamet består av kunstner Marthe Elise Stramrud (f. 1984) og byplanleggerne Ibrahim Mufti Pradityo (f. 1996) og Bengt M. S. Carlson (f. 1993). Stramrud spesialiserer seg i keramikk, i sterke farger og med et særegent uttrykk. Med bakgrunn i fotografi, er noen av temaene hun arbeidet med gjennom fotografiet som medium med videre inn i den keramiske verden. Som byplanlegger arbeider Pradityo med kvantitative og kvalitative analysemetoder, for å fremskaffe objektiv kunnskap og nyttig innsikt fra steder og nabolag. Carlson har en variert bakgrunn, både som journalist, redaktør og skribent. Som byplanlegger har han arbeidet med ulike prekvalifiseringer og har erfaring med strategiutvikling og tidligfaseprosjekter. Både Pradityo og Carlson fokuserer på sosial bærekraft og inkluderende prosesser i arbeidet med utviklingen av møteplasser, byrom, parker og boliger, såvel som strategier og analyser.

Collab2