Utstillere

Elise Schultz NO

Elise Schulz er arkitekt, basert i Arendal

Elise Schultz er en del av utstillingen MUNCH FULL / MUNCH EMPTY / WHAT’S NEXT? med prosjektet Connecting Architecture and Community.

I masteroppgaven Connecting Architecture and Community foreslår arkitekt Elise Schultz et forskningssenter for arkitektur, der man eksperimenterer i skalaen 1:1. Prosjektet har som formål å knytte arkitekter og andre profesjoner sammen med lokalmiljøet på Tøyen. Masteroppgaven fra Det Kongelige Akademi (KADK) i København handler om idéene som kan skapes og synergien mellom mennesker og sted. Med utgangspunkt i det gamle Munchmuseet på Tøyen inviterer prosjektet folk til å fysisk delta i diskusjonen ved å interagere med modellen.

Elise Schultz er fra Bislett, Oslo, der hun i ungdommen var engasjert i lokale styrer og organisasjoner, for å representere ungdom i utviklingen av lokalmiljøet hennes. Hun studerte arkitektur ved Det Kongelige Akademi (KADK) i København, der hun tok master ved programmet Urbanism and Societal change. I sine prosjekter har hun utforsket hvordan arkitektur kan støtte samarbeid i lokalsamfunn i København, Maputo, Ryomgård og Oslo.

I dag arbeider Elise som arkitekt hos Henning Larsen i Arendal. Her utvikler hun prosjekter i tverrfaglige team, over hele landet. Nøkkelinteressene hennes ligger i det å utvikle bygde omgivelser og urbane strageier basert på de historiske, kontekstuelle og organisasjonsmessige behovene til et samfunn. Ved å bruke forskning og verktøy som visualiseirng, kartlegging og modeller, har Elise troen på arkitektens evne til å skape aktive og åpne diskusjoner som leder til inkluderende prosesser og prosjekter.

PORTRAIT LINKEDIN COLOR