Utstillere

Einar Sneve Martinussen NO

Einar Sneve Martinussen er førsteamanuensis ved AHO; Dan Hill er direktør ved Melbourne School of Design; Joakim Formo er førsteamanuensis ved AHO

Einar Sneve Martinussen, Dan Hill og Joakim Formo med studenter er en del av utstillingen Oppdrag nabolag – (Re)former for fellesskap med prosjektet Garden of Ideas.

En brief skal introdusere oppgaven. Briefen er også hovedelementet i En hage av idéer, designverkstedet til Einar Sneve Martinussen og Joakim Formo, som begge er førsteamanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), og Dan Hill, direktør ved Melbourne School of Design. Prosjektet er delt i tre: en samling designbriefer om vitalisering av nabolag, et strategisk pop-up designstudio og en serie aktiviteter som tar sikte på å utforske briefene og kommunisere utfallet av workshopen.
Prosjektet skaper et rom for å tenke nytt om nabolag, innovasjon og samfunn. Det tar for seg hverdagslivet i nabolaget, og forestiller seg en ny kollektive fremtid. Som et seks ukers designeksperiment i det gamle Munch-muséets tidligere verkstedsrom, er A Garden of Ideas en lab i laben – et laboratorium i Oslo nabolagslab.

Einar Sneve Martinussen er førsteamanuensis i interaksjonsdesign ved AHO. Einar er designer, forsker og pedagog, og arbeider med kultur, samfunn, teknologi og fremtider. Han leder den tverrfaglige forskningsgruppen Digital Urban Living som jobber med strategisk design, digitale byer og hverdagsliv. Einar har omfattende erfaring i å bruke designpraksis og -metodikk som verktøy for eksperimentering og innovasjon, ofte i samarbeid med innbyggere, institusjoner og politikere. Einars design- og forskningspraksis er bred, og inkluderer visualiseringer, filmer, interaktive produkter og utstillinger, intervensjoner, illustrasjoner og pedagogikk.

Dan Hill er direktør ved Melbourne School of Design, Faculty of Architecture, Building and Planning ved Universitetet i Melbourne. Han er designer og urbanist og hans tidligere lederroller innen designfaget inkluderer den svenske regjeringens innovasjonsenget Vinnova, Arup i Storbritannia og Australia, Storbritannias Future Cities Catapult, Fabrica i Italia, det finske innovasjonsfondet SITRA og BBC. Dan er også gjesteprofessor og grunnleggende medlem av the Council on Urban Initiatives.

Joakim Formo er førsteamanuensis i design ved AHO. Basert på lang og bred erfaring fra internasjonalt arbeid innen telekommunikasjonsindustrien, har Joakim en særlig interesse i strategisk design og en kritisk forståelse for sosiale og samfunnsmessige implikasjoner av fremtidige og fremvoksende digitale teknologier. Han har i over et tiår initiert og ledet tverrfaglig utforskende design- og forskningsprosjekter fra innsiden av Ericsson R&D, og var strategisk designdirektør for Ericssons globale innovasjon da han startet på AHO i 2022. Joakim har mastergrad i design fra AHO, inkludert studier i urbanisme ved Royal College of Technology (KTH) i Stockholm.


Studenter, ‘Strategic Design for Society’

Juni Ruud Bunkholdt

Tetiana Dubovenko

Nora Røstø Grøtberg

Michalina Fidos

Malin Emilie Hoff

Oskar Jeremiasz Jasiczak

Tobias Mangersnes

Ragne Helene Solum Mathiesen

Hanna Steingrimsdottir

Regina Von Koch

Yingjie Wei

Einar Sneve Martinussen