Utstillere

Bydel Stovner NO

Bydel Stovner er en grønn bydel helt nord i Oslo, med et innbyggertall på 33.000. Bydel Stovner er prosjektpartner med triennalen

Bydel Stovner er en del av utstillingen Oslo in the Making med prosjektet Samlingshus på Vestli.

Etter en periode med negativ utvikling i form av levekårsutfordringer i nabolaget, ble Vestli i 2017 utpekt som nytt satsingsområde for områdeløft for å snu denne utviklingen, gjennom Groruddalssatsingens delprogram nærmiljø.I år inngikk de partnerskap med Oslo arkitekturtriennale for å utforske potensialet i nabolagstorget Vestli torg, og se på mulighetene for å etablere en inkluderende møteplass med offentlige tjenester, der kommunen kan møte sine innbyggere (eller omvendt). Etter en konkurranse med arkitektkontorene Lala Tøyen, Pir II, MMW og Fragment, ble sistnevnte kåret til vinner. Fragment er nå bydelens rådgiver i utviklingen av et midlertidig samlingshus i tilknytning til torget.

Team:
District Stovner

Andre bidragsytere:
Groruddalssatsingens delprogram nærmiljø
Coop Eiendom Norge AS
Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune
Bymiljøetaten, Oslo kommune
Fragment
Lala Tøyen
MMW arkitekter
Pir II Oslo

Ed