Utstillere

CSAM / WHITE ARKITEKTER SE

NOISY NEIGHBOURHOODS

CSAM, lokale kunstnere, Patch Hofweber, Malmö Stad og White Arkitekter er en del av utstillingen Oppdrag nabolag – (Re)former for fellesskap med prosjektet Støyende nabolag.

CSAM (Centrum för studier av markanvändning) er en uavhengig kulturell tenketank og galleri/arbeidsfellesskap lokalisert i Malmö i Sverige.

White Arkitekter er en av Skandinavias største arkitekturpraksiser. White produserte Urban District Atlas Sofieund på oppdrag fra Malmö Stad og BID Sofielund.

Malmö Stads planavdeling ledet produksjonen av Planprogram Sofielund, i samarbeid med andre avdelinger på tvers av kommunen og lokale interessenter.

Hei