Utstillere

CROYDON PLACEMAKING UK

Croydon Placemaking er en del av «Spatial Planning, Growth Zone and Regeneration»-avdelingen i Croydon kommune i London, Storbritannia

Croydon Placemaking er en del av utstillingen Oppdrag nabolag – (Re)former for fellesskap med prosjektet Croydon Urban Room.

Fra butikklokaler i Sør-Londons hovedgater tester et tverrfaglig kommunalt team – Croydon Placemaking – inkluderende og ikke-institusjonaliserte former for offentlig engasjement. De prøver å legge til rette for meningsfull, kreativ deltakelse og samskaping. De inspirerer til innbyggernes medvirkning i planleggings- og byutviklingsprosesser gjennom Croydon Urban Room – en plattform for å skape betydningsfulle koblinger mellom mennesker og sted, i fortid, nåtid, og fremtid.

Croydon Urban Room
fungerer både som et fysisk og digitalt rom for utveksling av idéer, samarbeid og innovasjon i hverdagen. Gjennom aksjonsforskning tester de nye former for aktiv bruk av hovedgatene. Gjennom å gjøre offentlig rom til et sted for gjensidig læring, utveksling av idéer og erfaringer og feiring av ulike historier, ser de for seg seg en inkluderende – og motstandsdyktig – fremtid for Croydon, som tjener lokale behov og ambisjoner.

Croydon Urban Room er et prosjekt ledet av Croydon Placemaking-teamet: Anisha Jogani, Hannah Martin, Taylor Steel og Kate Riggs. De er en del av «Spatial Planning, Growth Zone and Regeneration»-avdelingen i Croydon kommune i sør-London. Pilotprosjektet i 2019 inkluderte også tidligere medlemmer i Croydons kommunale planavdeling.

Croydon Placemaking er et prisvinnende, tverrfaglig team av praktikere innenfor bygde omgivelser som arbeider med alt fra strategisk politikk og masterplaner til detaljert design og offentlige prosjekter. Teamet sitter i den lokale kommunestrukturen som del av «Spatial Planning, Growth Zone and Regeneration»-avdelingen og arbeider på tvers av byplanlegging og design, arkitektur og landskapsarkitektur, forskning, offentlig engasjement, offentlig kunst og kultur, kulturarv og konservering.

Teamets arbeid har blitt trukket frem som forbildeprosjekt for «proaktiv planlegging», hvor det understrekes hvilken unik rolle det har spilt i å tilby et vidt spekter av design- og placemaking-tjenester til både interne og eksterne kunder, inkludert bredere lokalsamfunn. Teamet har fått anerkjennelse for innovative tilnærminger til planlegging, design og transformasjon med en rekke priser, inkludert for Croydon Urban Room.

307997386 1175934089656893 292484213992760596 n