Utstillere

COBE DK

Cobe er et internasjonalt arkitektkontor fra København, Danmark

Cobe er en del av utstillingen Oppdrag nabolag – (Re)former for fellesskap med prosjektet Fingerbyen (gjen)besøkt.

I installasjonen Fingerbyen (gjen)besøkt, utforsker arkitektkontoret Cobe to transformasjonsprosjekter som på forskjellige måter søker å forandre etablerte forestillenger om nabolag – Høje Taastrup C og Brøndby Strand, lokalisert i periferien av Stor-København.

75 år etter fødselen av Fingerplanen – en strategi for vekst langs fem transittkorridorer i Stor-København-regionen – nærmer Københavns indre by (håndflaten) seg grensen for vekst- og utviklingskapasitet. Periferien (fingrene) representerer en rekke fysiske og mentale tomrom i byen; som for muligheter og for å definere nye håp og ønsker, hvor felleskapsparadigmer kan utforskes.

De siste årene har utviklingspresset i Københvan resultert i migrasjon til byens periferi. Målet for Cobes videoinstallasjon på Oslo arkitekturtriennale er diskusjonen om den fortidige, nåtidige og fremtidige identiteten til de modernistiske masterplanene i byens randsone. Beliggenhetene til et nytt og desentralisert nestegenerasjons København.

Cobe ble grunnlagt i 2006 av arkitekten Dan Stubbergaars. I dag er selskapet en internasjonal hub av mer enn 150 dedikerte profesjonelle som arbeider med prosjekter innenfor by, landskap og bygninger som kan utgjøre en forskjell i hverdagen og bidra til et fremtidssikkert byliv. Cobe har røtter i den skandinaviske designtradisjonen og arbeider med alle typologier og skalaer. Fra designobjekter, byrom, landskap og bygninger – til urbane og strategiske utviklingsplaner for distrikter og byer.


Prosjektteam:

Jacob Blak
Mads Birgens
Emilie Zinck

070 cobe office interior office 5def71310d559 e0b924fd7f9239b18662ce9eaeed2af2