Utstillere

BOGL NO

BOGL er et landskapsarkitektkontor basert i Oslo og København

BOGL er en del av utstillingen Oppdrag nabolag – (Re)former for fellesskap med prosjektet Fremtidens gårdsrom.

BOGL er et prisvinnende landskapsarkitektkontor med røtter i skandinavisk i designtradisjon, basert i København og Oslo. Vårt mål er å skape vakre og funksjonelle rammer som fører til forbedret kvalitet for brukernes liv. Vi ønsker å bygge en grønn og bærekraftig fremtid der natur og mennesker trives og fungerer i delte rammer. Selv små intervensjoner og små tilpasninger kan ha en stor effekt – nøkkelen er å spinne en rød tråd som kobler teori og praksis, ideer og det virkelige liv.

Med respekt for stedsspesifikke kvaliteter, etterstreber vi alltid et resultat som både er estetisk og originalt, som adresserer funksjonelle behov og inviterer til bruk. Målet er alltid å skape responsive og vakre omgivelser som resonnerer med omgivelsene og skaper en ramme for nye erfaringer.

Betina Holt Haraldsen er assosiert partner og ansvarlig for utstillingen.

Bogl bilde