Utstillere

BIG-BJARKE INGELS GROUP DK

BIG er en gruppe arkitekter, designere, urbanister, landscapsarkitekter, interiør- og produktdesignere, forskere og oppfinnere basert i København, New York, London, Barcelona og Shenzhen

BIG er en del av utstillingen Oppdrag nabolag – (Re)former for fellesskap med prosjektet Hotspots.

Det internasjonale arkitektkontoret BIG har sett på hvordan energiens infrastruktur kan være mer enn bare sin funksjon, og gi tilbake til brukerne, byen, landskapet og til verden. I Hotspots’ tilfelle – gjennom termisk energi. Prosjektet, utviklet sammen med oppdragsgiveren Innargi, er en samling designløsninger som ser for seg de geotermiske energianleggene som urbane «hotspots», som ikke bare varmer opp boliger, men bidrar til å binde sammen lokalsamfunn. Hotspots-katalogen er en håndbok for integrering av geotermiske anlegg i bymiljøer. Inspirert av FNs 17 bærekraftsmål, tilbyr katalogen en samling designløsninger i ulike skalaer, et verktøy for å oppmuntre til deltakende prosesser og engasjement med innbyggere, interessenter, myndigheter og institusjoner.

BIG er en gruppe arkitekter, designere, urbanister, landscapsarkitekter, interiør- og produktdesignere, forskere og oppfinnere basert i København, New York, London, Barcelona og Shenzhen. Kontoret er for tiden involvert i en rekke prosjekter i Europa, Nord-Amerika, Asia og Midt-Østen. BIGs arkitektur kommer fra en grundig analyse av hvordan samtidens liv er i konstant utvikling og forandring. Ikke minst grunnet påvirkningen fra multikulturell utveksling, globale økonomiske strømmer og kommunikasjonsteknologier, som alle sammen har behov for en ny type arkitektonisk og urban organisering.

02 BIG CPH Image by Rainer Tepper edit 800x450