Utstillere

ADEPT DK

Adept er en sirkulær designpraksis fra Danmark

ADEPT er en del av utstillingen Oppdrag nabolag – (Re)former for fellesskap med prosjektet Åpent nabolag.

I 2017 vant ADEPT og en stor gruppe samarbeidspartnere konkurransen om å designe den nye arkitektskolen – New Aarch – i Århus i Danmark. Deres triennalebidrag undersøker hvordan New Aarch og det eksisterende Godsbane-området, både fysisk og funksjonelt skaper et enhetlig fellesskapsområde basert på stedets allerede eksisterende DNA, men diskuterer også hvordan det eventuelt kan forbedres. Deres bidrag består av en stor fysisk modell, hvorpå det prosjekteres digitale animasjoner som viser analyser av menneskestrømmer. Vi ser hvordan beveger folk seg gjennom området mens arrangementer og uformelle møter finner sted, og hverdagslivet i Godsbanen-nabolaget vises fra innsiden og utsiden.

TEAM ADEPT, AARHUS SCHOOL OF ARCHITECTURE & INSTITUT FOR (X)


Teamet består av henholdsvis arkitekt: ADEPT, bruker: Arkitektskolen Aarhus, og nabo: Institut for (X)

Temaet har agert som et tverrfaglig miljø og arbeidet tett sammen med mange interessenter gjennom designprosessen i utviklingen av New Aarch og den overordnede oppgaven med å integreree bygningene i det eksisterende miljøet og vice versa. Den tverrfaglige prosessen har sikret at prosjektet har blitt fortløpende evaluert og kvalifisert fra flere ulike perspektiver gjennom åpen dialog. Vi tror denne typen involvering skaper det beste nabolaget.

Installasjonen, inkludert modell og analyser på stedet, er et samarbeid mellom ADEPT og Arkitektskolen Aarhus, Studio 1D / ‘Desirable Densities – studies on the sustainable city’.

Martin Krogh Simon Poulsen Camilla Klingenberg Anders Lonka Martin Laursen