Ustilling

Inn i fellesskapet

Åpent tirsdag–søndag 10:00–18:00

Mycket

Foto: MYCKET.

Nasjonalmuseets triennaleutstilling inviterer deg inn i en installasjon om fellesskap og utenforskap

Hva slags betydning har felleskap i skeive miljøer? Hvordan har ideer om fellesskap preget arkitektur og byutvikling? Hva er det som får oss til å føle oss trygge i et rom? Kan arkitekturen bidra til å skape relasjoner til andre?

Museets bidrag til årets triennale handler om fellesskap og utenforskap. Den ene delen av utstillingen viser eksempler fra de siste 70 årene på hvordan ideer om fellesskap har preget arkitektur og byutvikling. Hvem har blitt inkludert og hvem har blitt ekskludert? Hvordan ser byutviklingen ut fra skeive, feministiske og andre marginaliserte perspektiver?

Etterkrigstidens boligbygging dreide seg i hovedsak om å huse og verne om kjernefamilien. Først utover 1960- og 70-tallet begynte manå tenke mer inkluderende og variert. Selegrend Hesthaugen utenfor Bergen er et eksempel på et prosjekt der ikke lenger kjernefamilien skulle stå i sentrum. En tredjedel av boligene skulle reserveres «boligmessig vanskeligstilte» grupper.

Byer blir i stor grad designet for biler og for menn, lød kritikken gjennom 70- og 80-tallet. Utstillingen vil vise eksempler på det feministiske perspektivet gjennom videomateriale, tegninger og arkivmaterialer blant annet fra Phyllis Birkby, arkitekt og forkjemper for lesbiskes rettigheter. På 1970-tallet reiste Birkby rundt i USA og holdt Womens Environmental Fantasy Workshops for å hjelpe kvinner til å utforske hvordan arkitektur kunne sett ut dersom det ble tatt større hensyn til kvinners behov. Birkby besøkte også Norge.

Som den andre delen av utstillingen har Nasjonalmuseet invitert det svenske kunst- og arkitekturkollektivet MYCKET til å lage en installasjon som vil forvandle deler av Nasjonalmuseet – Arkitektur til et skeivt og lekent sted.

Betydningen av felleskap har vært særlig viktig i skeive miljøer. For MYCKET er ideen om felleskap, det å finne sitt «community», noe som kan knyttes til en tid, et sted og en arkitektur. Med utgangspunkt i egne erfaringer og forskning på skeive rom og skeiv nattklubbarkitektur har gruppen de siste ti årene arbeidet med å skape lekne og interaktive verk og klubbkonsepter.

Når utstillingen åpner vil du få oppleve en interaktiv installasjon som vil by på en reise inn i MYCKETs univers. Med en idé om at arkitektur er noe som skal brukes for å støtte opp under mangfold, forme fellesskap, og skape en verden hvor det er plass til alle, er dette en installasjon som vil ønske alle velkommen!

Skeivt kulturår 2022

I tillegg til å være en del av Oslo arkitekturtriennale vil utstillingen og de tilhørende arrangementene også være en del av museets feiring av Skeivt kulturår.

Nasjonalmuseet – Arkitektur er åpent kl. 10–18, med unntak av mandager.