Prosjekter

Samlingshus på Vestli

Utvikling av en ny møteplass for nabolaget

Frag1

Fra konkurransen. Illustrasjon: Fragment

Sammen med Bydel Stovner har triennalen arrangert en minikonkurranse mellom arkitektkontorer, for å utvikle delbydelens – og nabolagets – nye møteplass. Resultatet skal stå klart våren 2023.

Published 11.09.22

Den fysiske manifestasjonen av Vestli er de karakteristiske trappeformede terrasseblokkene, godt synlig i terrenget blant ellers grønne omgivelser. De ble bygget fra midten av 1960- til midten av 1970-tallet av boligutvikleren Selvaag, og Vestli ble planlagt som et bilfritt nabolag med klar separasjon mellom trafikkerte ferdselsårer og gangveier.

Etter en periode med negativ utvikling i form av levekårsutfordringer i nabolaget, ble Vestli i 2017 utpekt som nytt satsingsområde for områdeløft for å snu denne utviklingen, gjennom Groruddalssatsingens delprogram nærmiljø.

Frag2

Fra konkurransen. Illustrasjon: Fragment

I år inngikk de partnerskap med Oslo arkitekturtriennale sammen med Plan- og byningsetaten og Coop Eiendom Norge AS, med mål om å utforske potensialet i nabolagstorget Vestli torg, og se på mulighetene for å etablere en inkluderende møteplass med offentlige tjenester, der kommunen kan møte sine innbyggere (eller omvendt).

Etter en minikonkurranse der arkitektkontorene Lala Tøyen, Pir II, MMW og Fragment deltok, ble sistnevnte kåret til vinner. Fragment er nå bydelens rådgiver i utviklingen av et midlertidig samlingshus i tilknytning til torget, og det har høsten 2022 vært avholdt folkemøte på Vestli for å trekke inn naboene i utviklingen. Les mer om prosessen på Bydel Stovners hjemmesider.

Arbeidet med samlingshuset på Vestli stilles ut på Oslo arkitekturtriennale 2022, som del av utstillingen Oslo in the Making. Huset skal etter planen stå ferdig våren 2023.

Andre bidragsytere:

  • Groruddalssatsingens delprogram nærmiljø
  • Coop Eiendom Norge AS
  • The Agency for Planning and Building Services, the City of Oslo
  • The Agency for Urban Environment, the City of Oslo
  • Fragment
  • Lala Tøyen
  • MMW arkitekter
  • Pir II Oslo