Prosjekter

+KOTE: NABOLAG

Den 16. utgaven av magasinet +KOTE handler om nabolag

Kote

I anledning Oslo arkitekturtriennale 2022 ga +KOTE ut en spesialutgave av magasinet med nabolag som tema, i samarbeid med triennalen. Det uavhengige tidsskriftet bidrar til triennalens diskusjon om nabolag og bringer inn flere viktige perspektiver.

Published 26.10.22

I utgave 16 av magasinet +KOTE utforsket tidsskriftet, som er drevet av studenter og nyutdannede og som handler om våre fysiske omgivelser, nabolag i samarbeid med triennalen. Tidsskriftet beskriver selv inngangen til temanummeret slik:

«Det er på høy tid at vi diskuterer hvordan vi utformer nabolagene våre. Utvikling av dagens nabolag formes i alt for stor grad av byråkrati og private utbyggere. Dette resulterer i bystrukturer preget av kjedsommelig ensretting, manglende stedstilpasning, gentrifisering og et forstemmende fravær av spontanitet. Fellesskap, trivsel og variasjon taper til fordel for profitt og oppfylling av forskrifter».

IMG 8971

Denne utgaven av magasinet +KOTE forsøker å åpne opp en diskusjon rundt måten vi tenker nabolag på, og magasinet utforsker både måten vi tenker nabolag på, og hvilke prosesser som skal til for å skape gode nabolag for fremtiden. Gjennom prosjekter og konkrete tiltak, personlige skildringer og meningsutbrudd, ønsker de å peke på både utfordringer og ulike verktøy som kan bidra til løsninger.

Magasinet ble sluppet under Oslo arkitekturtriennale 2022, på triennalens hovedarena i det gamle Munchmuséet på Tøyen.

Utgaven, som er svært omfangsrik til et magasin å være, er delt inn i kapitlene «Velkommen til nabolaget», «Møt naboen», «Nabokrangel», «Bortenfor det hvite stakittgjerdet» og «Utopier», og inneholder bidrag fra blant andre byforskerne Bengt Andersen og Joar Skrede, fotograf Adrian Bugge, det svenske kunstnerkollektivet MYCKET, Tina Larsen fra Byarkitekten i Bergen, samfunnsplanlegger i Asplan Viak Sigrid Furuholt Engelstad og arkitektkontoret 3RW.

Magasinet +KOTE finner du på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, på Gamle Munch så lenge triennalen pågår (frem til 30. oktober) og på Universitetet i Oslo i et begrenset opplag. Utgaven kan også leses digitalt på +KOTEs hjemmeside.