Lansering

Det nye nabolaget

Fragment og Arkitekturopprøret viser alternativer til dagens nabolagsutvikling i ny bok

  • This event is finished
  • Sted: Gamle Munch, Tøyengata 53
  • Arrangør: 

    Fragment og Arkitekturopprøret

Arkitektkontoret Fragment og bevegelsen Arkitekturopprøret lanserer sammen den fargerike boken Det nye nabolaget, som også vises i triennalens utstilling «Oppdrag nabolag – (Re)former for fellesskap». Søndagen i triennalens åpningshelg åpner Arild Eriksen fra Fragment og Saher Sourouri fra Arkitekturopprøret opp for samtale om identitet, skjønnhet og stedstilhørighet på nabolagsnivå.

Utgiverne skriver selv: «Over hele landet kappes utviklere om å oppføre identiske boligprosjekter i form av kasser med utenpåhengte balkonger og grå fasadeplater festet med popnagler. Spor etter norske bygningstradisjoner finnes ikke. Arkitekter har kommet spekulasjonsbyggeriet til unnsetning og forsvart dagens byggeri mot det økende sinnet i befolkningen. Men er det ikke egentlig i arkitekters interesse å forsvare bestandighet, kvalitet og arkitektonisk integritet mot fristelsen det alltid vil være å bygge karakterløst, kjapt og dårlig?»

Med bokutgivelsen ønsker de å vise at bredden i nabolag som bygges i dag er langt større enn det man kan se utenfor stuedøren i Oslo på Løren og Ulven.

Arild Eriksen er arkitekt, og daglig leder og eier av arkitektkontoret Fragment
Saher Sourouri er psykolog, foredragsholder og blogger, og talsmann for Arkitekturopprøret

Arkitekturopprøret