Samtale Prosjektpresentasjon

Triennale-akademiet #4

Urban Furniture Hacking for Disobedient Bodies and Behaviors

  • This event is finished
  • Sted: Byggehallen, Oslo School of Architecture and Design, Maridalsveien 29
  • Arrangør: 

    Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Den ettermiddagseventen består av gjeste- og studentpresentasjoner rundt hackeprototyper for bymøbler, ledet av de inviterte gjestene Bui Quy Son (arkitekt, kurator og kunstner, medgrunnlegger av EXUTOIRE og Safe Space Collective) og Armelle Breuil (arkitekt og aktivist, medgrunnlegger av JAM Collective, ACT! og Safe Space Collective).

AHOs Academy Assembly-serie, organisert av Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), vil foregå gjennom triennalens åpningsuke og vise frem arbeidet til en internasjonal gruppe av 100 studenter fra ulike land, i diskusjon med forskjellige inviterte gjester.

Academy Assembly 4: Urban Furniture Hacking for Disobedient Bodies and Behaviors arrangeres i etterkant av en dag med workshop ledet av Bui Quy Son og Armelle Breuil (Safe Space Collective).

“Hostile architecture and counter-terror urbanism are a materialization of our fear of disobedient bodies and behaviours in public space, such as those of drug users and homeless people. Urban planners, architects and designers have worked together with governments and local authorities to increase security in cities by deciding whom to exclude from the public realm. Those defensive furniture designs (such as anti-homeless spikes, unpleasant benches, automatic lighting in street corners to avoid people staying too long, or blue light bulbs to scare away drug users) are meant to constrain our bodies to specific positions, and to confine our behaviors to the norm.”

Etter en kort introduksjon av gjestene, vil studentene fortsette å presentere sine intervensjoner i offentlige byrom som utvikles gjennom dagen.

2022-utgaven av Academy-workshopen : (RE)acting/(EN)acting – Collective Dissidence, Reclaiming the Neighborhood, samler europeiske skoler i Oslo gjennom et ukeslangt dialog- og kunnskapsdelingseksperiment. Programmet samhandler med triennalens kuratot, og stiller spørsmål fra et aktivistperspektiv. Deltagerne –studenter, folk ved fakultetet og inviterte gjester – vil adressere de sosiale og romlige utfordringene i Oslos byrom og på ny fokusere diskursen rundt dens priviligerte protagonister, innbyggerne. Med fokus på grupper som er i minoritet og usynliggjorte, vil akademiet kollektivt formulere og utspille nye scenarier som plasserer inkludering og fellesskap i sentrum som driverne i nabolagsutviklingen.

4

Photo: Jan Khür