Konferanse

Tøyen boligkonferanse

Hvilke pilotmuligheter for tredje boligsektor finnes i Bydel Gamle Oslo?

  • This event is finished
  • Sted: Gamle Munch, Tøyengata 53
  • Arrangør: 

    Tøyen boligbyggelag / Nedenfra

  • Facebook: 

    se event

Tøyen boligkonferanse er et årlig arrangement som setter fokus på innbygger- og nabolagsdrevet boligutvikling. Tøyen boligbyggelag har kartlagt pilotmuligheter for tredje boligsektor i Bydel Gamle Oslo, og viser hvordan en tilnærming basert på boligbehov og nabolag åpner opp for andre perspektiver enn de man vanligvis ser i ordinær kommersiell boligutvikling.

Der ble gjort grundigere analyser og mulighetsstudier av fire eiendommer, deriblant Oslo Fengsel, som er planlagt flyttet, og Grønlikaia, som er den siste store utbyggingen på østsiden Fjordbyen. På de ulike tomtene boligbyggelaget har sett nærmere på identifiserer Tøyen Bolibyggelag ulike muligheter, fra selvbyggerprosjekter og løsninger for sosial mobilitet, til kommunale boliger, bydelssenter og kulturhus.

På Tøyen boligkonferanse vil prosjektforslagene presenteres, og beboere, politikere og fagmiljø inviteres til å diskutere disse. Kartleggingen og prosjektforslagene er gjort i samarbeid med Asplan Viak, A-Lab, Dark arkitekter og Nedenfra Ideelt As.

Påmelding på Tøyen boligbyggelags facebookside.

Program:

Tøyen boligkonferanse vil presentere ulike pilotmuligheter for tredje boligsektor i Bydel Gamle Oslo basert på en kartlegging gjort av Tøyen boligbyggelag.Boligkonferansen er en del av Oslo arkitekturtriennale og arrangeres i samarbeid med Nedenfra.Arrangementet krever ingen påmelding, men trykk gjerne skal på eventet her slik at vi kan beregne lunsj og kaffe.

𝟭𝟮.𝟬𝟬 - 𝟭𝟯.𝟭𝟱 𝗕𝗲𝗯𝗼𝗲𝗿 𝗼𝗴 𝗻𝗮𝗯𝗼𝗹𝗮𝗴𝘀𝗱𝗿𝗲𝘃𝗲𝘁 𝗯𝗼𝗹𝗶𝗴𝘂𝘁𝘃𝗶𝗸𝗹𝗶𝗻𝗴

Velkommen ved Nora Ingeborg Hassel Mørch, Tøyen boligbyggelag (TBBL)
Presentasjon av “Kartlegging av pilotmuligheter - for en tredje boligsektor - i Bydel Gamle Oslo” - TBBL ved Ole Pedersen

Presentasjon av prosjektforslag for Konows gate 76 ved Sara Armento (TBBL)

Om byggfellesskap ved Foreningen for Byggfellesskap ved Oda Solberg og Arild Eriksen Konseptvalg og status for Hagegata 30 ved Oslo kommune (Ikke bekreftet)

Fra kommunale boliger til nabolag. Prosjektforslag for å skape lokal sosial mobilitet gjennom Hagegata 30, Kolstadgata 7 og Gruegata 15. Gine Backer-Røed (TBBL).

𝟭𝟯.𝟭𝟱 - 𝟭𝟯.𝟮𝟱 𝗣𝗮𝘂𝘀𝗲

𝟭𝟯.𝟮𝟱 - 𝟭𝟰.𝟬𝟱 𝗙𝗿𝗮 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹 𝗯𝗼𝗹𝗶𝗴 𝘁𝗶𝗹 𝗻𝗮𝗯𝗼𝗹𝗮𝗴 - 𝗹𝗼𝗸𝗮𝗹 𝘀𝗼𝘀𝗶𝗮𝗹 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗲𝘁
Å selge den kommunale boligen til beboeren. Erfaringer fra Lørenskog kommune ved Direktør for helse, omsorg og mestring, Gry Røste Pilotering med leie til eie i kommunale boliger ved Byråd for Arbeid, integrering og sosiale tjenester Rina Mariann Hansen Samtale om muligheter for lokal sosial mobilitet på Tøyen med Rina Mariann Hansen (AP), Agnes Viljugrein (AP), Arfi Ali (TBBL). Samtalen ledes av Anna Rosa Strassegger (TBBL)

𝟭𝟰.𝟬𝟱 - 𝟭𝟰.𝟯𝟱 𝗣𝗮𝘂𝘀𝗲 𝗺𝗲𝗱 𝗹𝘂𝗻𝘀𝗷 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲𝗿𝘁 𝗮𝘃 𝗱𝗲𝘁 𝘀𝗼𝘀𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻ø𝗿𝘀𝗸𝗮𝗽𝗲𝘁 𝗦𝗼𝗺𝗮𝗹𝗶 𝗙𝗼𝗼𝗱

𝟭𝟰.𝟯𝟱 - 𝟭𝟲.𝟬𝟱 𝗢𝗺𝗿𝗮̊𝗱𝗲𝘂𝘁𝘃𝗶𝗸𝗹𝗶𝗻𝗴, 𝗻𝗮𝗯𝗼𝗹𝗮𝗴 𝗼𝗴 𝗯𝗼𝗹𝗶𝗴𝗯𝗲𝗵𝗼𝘃
Medvirkning for direkte salg i områderegulering - Oslo Fengsel, ved Ole Pedersen (TBBL)Sosial boligmiks og økonomisk bærekraft på Grønlikaia ved Ida Tesaker Belland (TBBL)Plan og bygningsetatens anmodning om sosial bærekraft med fokus på tredje boligsektor, samlokaliserte boliger, kommunale boliger og omsorg+ ved Silvia Jørgensen, enhetsleder Fjordbyen (PBE).Tre korte innledninger om hvilke muligheter Grønlikaia kan gi for å møte Oslo kommunes boligbehov” ved Ole Pedersen (TBBL), Erling Dokk Holm (NMBU) og Mari Løken (Leieboerforeningen)
Samtale om muligheter for sosial boligmiks på Grønlikaia ved innlederne i forrige post.

𝟭𝟲.𝟬𝟱 - 𝟭𝟲.𝟭𝟱 𝗣𝗮𝘂𝘀𝗲

𝟭𝟲.𝟭𝟱 - 𝟭𝟲.𝟱𝟱 𝗕𝗼𝗹𝗶𝗴𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝘀𝗸 𝗽𝗮𝗻𝗲𝗹𝘀𝗮𝗺𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗺𝗲𝗱 𝗯𝘆𝘀𝘁𝘆𝗿𝗲𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗸𝗲𝗿𝗲 𝗺𝗲𝗱 𝗳𝗼𝗸𝘂𝘀 𝗽𝗮̊ 𝘁𝗿𝗲𝗱𝗷𝗲 𝗯𝗼𝗹𝗶𝗴𝘀𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿, 𝗚𝗿ø𝗻𝗹𝗶𝗸𝗮𝗶𝗮 𝗼𝗴 𝗹𝗼𝗸𝗮𝗹 𝘀𝗼𝘀𝗶𝗮𝗹 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗲𝘁
Tøyen boligbyggelag har sendt en henvendelse til alle partiene i Oslo bystyre der vi inviterer de av partiene som ønsker at Oslo kommune skal bidra aktivt til å utvikle en tredje boligsektor til en panelsamtale om hvordan vi kan få dette til.
Bekreftet deltakelse: Morten Edvardsen (SP), Herman Søndenaa (MdG), Luis Espinoza (Rødt), Mansoor Hussain (AP), Stian Amadeus Antonsen (SV) og Ola Elvestuen (V).
Meldt interesse, men ikke bekreftet: Krf


Om Tøyen boligbyggelag:

Tøyen boligbyggelag er et medlemsbasert sosialt boligbyggelag som skal utvikle beboerstyrte, ikke-kommersielle boliger. Sammen vil de gjenoppdage den norske samvirkebaserte boligbyggelagstradisjonen i kombinasjon med dagens løsninger for utvikling av rimelige boliger, bedre nabolag og en mer demokratisk by.

Hagegata 30 kredit Sara Armento Tøyen boligbyggelag

Foto: Sara Armento