Konferanse

Tøyen boligkonferanse

Hvilke pilotmuligheter for tredje boligsektor finnes i Bydel Gamle Oslo?

  • Sted: Gamle Munch, Tøyengata 53
  • Arrangør: 

    Tøyen boligbyggelag / Nedenfra

  • Facebook: 

    se event

Tøyen boligkonferanse er et årlig arrangement som setter fokus på innbygger- og nabolagsdrevet boligutvikling. Tøyen boligbyggelag har kartlagt pilotmuligheter for tredje boligsektor i Bydel Gamle Oslo, og viser hvordan en tilnærming basert på boligbehov og nabolag åpner opp for andre perspektiver enn de man vanligvis ser i ordinær kommersiell boligutvikling.

Der ble gjort grundigere analyser og mulighetsstudier av fire eiendommer, deriblant Oslo Fengsel, som er planlagt flyttet, og Grønlikaia, som er den siste store utbyggingen på østsiden Fjordbyen. På de ulike tomtene boligbyggelaget har sett nærmere på identifiserer Tøyen Bolibyggelag ulike muligheter, fra selvbyggerprosjekter og løsninger for sosial mobilitet, til kommunale boliger, bydelssenter og kulturhus.

På Tøyen boligkonferanse vil prosjektforslagene presenteres, og beboere, politikere og fagmiljø inviteres til å diskutere disse. Kartleggingen og prosjektforslagene er gjort i samarbeid med Asplan Viak, A-Lab, Dark arkitekter og Nedenfra Ideelt As.

Påmelding annonseres i Tøyen boligbyggelag sine sosiale medier.


Om Tøyen boligbyggelag:

Tøyen boligbyggelag er et medlemsbasert sosialt boligbyggelag som skal utvikle beboerstyrte, ikke-kommersielle boliger. Sammen vil de gjenoppdage den norske samvirkebaserte boligbyggelagstradisjonen i kombinasjon med dagens løsninger for utvikling av rimelige boliger, bedre nabolag og en mer demokratisk by.

Hagegata 30 kredit Sara Armento Tøyen boligbyggelag

Foto: Sara Armento