Prosjektpresentasjon Utstillingsåpning Utstilling

Festen

Konstruksjonen av en festpaviljong for fellesskapet

  • This event is finished
  • Sted: Byggehallen, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Maridalsveien 29
  • Organiser: 

    1. klasse, AHO

Opplev den nybyggede paviljongen til 1. klasse ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)!

En fest er en begivenhet som binder en gruppe mennesker sammen. Det er en samværsform der man ser og blir sett, der man treffer gamle kjente og får nye bekjentskaper. Festen innbyr til forskjellige måter å bruke kroppen på; man sirkulerer, danser, og konverserer, gjerne i festens ulike romlige soner som innbyr til forskjellige måter å være sammen på. Festen er et mikrokosmos av relasjoner, en fortettet situasjon der lykke, tragedie, glede og alle andre sinnsstemninger utspiller seg parallelt i et kort tidsrom.

Med prosjektet Festen i byggehallen griper 1. klasse ved AHO på sin egen måte fatt i triennalens tema; former for fellesskap. Med en sammenhengende bygget struktur dannes et stort sentralt rom som kan samle fellesskapet til fest. Dette er et rom alle inviteres inn i, men som først blir bra når alle bidrar. For at det store rommet skal fungere, trengs også soner der flere fasetter av fellesskap kan utspille seg – der man alene eller mindre grupper kan trekke seg tilbake eller innta en annen posisjon i forhold til festen.

Den romlige dualiteten i de ulike formene for fellesskap skal utforskes gjennom Festen.

Aho betong