Paneldebatt Samtale Prosjektpresentasjon

Strategisk planlegging for bedre nabolag

Hva er strategisk planlegging og hvordan blir det praktisert i Norge?

  • This event is finished
  • Sted: Gamle Munch, Tøyengata 53
  • Arrangører: 

    Norwegian Urbanism AHO, Norsk Bolig og byplanforening (BOBY)

  • Facebook: 

    se event her

Velkommen til et glass og en samtale om norsk strategisk planlegging på Oslo Nabolagslab i Gamle Munch på Tøyen.

Hva er strategisk planlegging i Norge i dag? Hvor er vi på vei? Fagfolk innenfor urbanismefeltet diskuterer behovet for å endre måten vi arbeider sammen på når vi transformerer og (re-)planlegger norske byer og nabolag. Hva er erfaringene, utfordringene og mulighetene som ligger i strategiske måter å planlegge på, og hva innebærer dette for måten vi former og organiserer nabolagene våre på?

Velkommen ved Christian Pagh, direktør og sjefskurator Oslo arkitekturtriennale. Marja Folde fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) presenterer caser fra norsk strategisk planlegging, etterfulgt av en samtale med publikym om strategisk planlegging.

Bidragsytere:

*Magnar Danielsen, jurist og fagdirektør, KDD
*Vidar Fiskum, Norsk Eiendom og Oslo Bolig og byplanforening
*Halvor Weider Ellefsen, Norwegian Urbanism, Institutt for landskap og urbanisme, AHO
*Marja Folde, Leder for Norsk bolig- og byplanforening, Institutt for landskap og urbanisme, AHO
*Karen Hatleskog Zeiner, Norsk bolig- og byplanforening, Stavanger kommune
*Hilde Bøkestad, Fagansvarlig for innovative byer og lokalsamfunn, DOGA

Etter arrangementet fortsetter samtalen, med mat, musikk og drinker.
DJ: Sommerfield

26 oktober STRATEGISK BYPLANLEGGING samtale