Samtale

Mobilitet – bærekraftig ferdsel i fellesskap

DOGA-samtale 1 i serien «Samspillet om nabolagene"

  • This event is finished
  • Sted: DOGA Design og arkitektur Norge, Hausmann gate 16
  • Arrangør: 

    DOGA og Norconsult

I denne samtalen vil vi sammen se på muligheten for forflytning av folk og varer til/fra og i nabolag basert på delingsøkonomi og tilpasningsdyktige og inkluderende løsninger som gir grunnlag for å utforme morgendagens nabolag på en bedre måte.

Hvordan kan vi lage bærekraftige mobilitetsløsninger for alle typer mennesker? Hvordan kan vi bruke arealene i nabolagene smartere og bedre og hvordan kan mobilitetsløsningene bidra til bedre naboskap?

Les mer her.

DOGA

Foto: Sverre Christian Jarild