Paneldebatt Seminar Filmvisning

Nabolag – offentlig rom for alle

Hvordan kan vi lage bedre offentlige (by-)rom i urbane nabolag, og trekke veksler på globale og lokale praksiser med en teoretisk tilnærming og praktiske eksempler?

  • This event is finished
  • Sted: Gamle Munch, Tøyengata 53
  • Arrangør: 

    Habitat Norge

  • Detaljert program: 

    se her

Offentlige byrom er scenen for våre felles liv. Dette er stedene vi lever våre hverdagsliv, utveksler idéer, kunnskap og varer, og samles til feiring. Vi vil at våre offentlige byrom skal være inviterende for alle, som møteplasser i våre mangfoldige nabolag.

Vi erfarer likevel at parker og gater enten er tomme, i lite bruk eller dominert av enkeltgrupper. Byrom som ikke oppleves som gode for kvinner, blir ofte brukt av mer sårbare grupper. Konflikterende interesser sees mellom barns behov for lekeplasser og rusmisbrukere og narkotikalangere sine møtesteder. Slike problemfylte offentlige
byrom viser behovet for nye tilærminger til å utvikle levende nabolag der ingen utelates.

Trygghet er blant de bestemmende faktorene for folk som ønsker å bruke offentlige byrom, noe som i særlig grad gjelder for jenter og kvinner. Mer enn 130 land verden rundt har lovverk som, i sikkerhetens navn, fungerer som barrierer for kvinners bevegelsesfrihet. Samtidig er det tilstedeværelsen av andre som genererer en følelse av trygghet. For å kunne skape inviterende byrom som inneholder konkurrerende interesser, trenger vi mer enn (bare) en tom scene: Vi må utforske en kombinasjon av sosiale, fysiske, teknologiske og organisatoriske tilnærminger og løsninger sammen med de ulike brukerne.

I dette arrangementet ser Habitat Norge på hvordan vi kan lage nedre byrom i bynabolag, og trekke veksler på globale og lokale praksiser med en teoretisk tilnærming og praktiske eksempler. Hvordan inkluderer vi grupper med ulike behov og ressurser?

Forprogram fra 16:00, arrangementet starter 17:00.
Blant foredragsholderne er:


- Ellen S. de Vibe, styret i Habitat Norge
- Bjørg Sandkjær, statssekretær i Utenriksdepartementet
- Jayathma Wickramanayake, ungdomsutsending i FN
- Juma Assiago, Safer cities programme, UN Habitat (FN)
- Kelly Donovan, Safe&sound cities programme, GIB
- Ingar Brattbakk, OsloMet
- Laura Marano, Tøyen Unlimited, FRSA
- Eva B. Storrusten, arkitekt MNAL
- Ida Ufoma Helgheim Ijeabuonwu, Bydel Gamle Oslo, Områdeløft

Etter presentasjonene blir det en paneldebatt, ledet av Ellen de Vibe.
Presentasjonene er på engelsk, mens paneldebatten blir holdt på norsk.

Se programmet i sin helhet her.

Foto Program OAT