Frokostmøte

Nabolagsnatur og sirkularitet

Hvordan kan nabolag spille på lag med naturen?

  • This event is finished
  • Sted: Gamle Munch, Tøyengata 53
  • Arrangør: 

    Oslo arkitekturtriennale og SLA

  • Facebook-event: 

    se event her

Vi står midt i en klima- og biodiversitetskrise, og en stor del av klimagassutslippene kommer fra byggebransjen. Det er behov for markant omstilling av hvordan byene og nabolagene våre utvikles på – og måten vi lever på. Det må planlegges også for andre arter, og tenkes nytt rundt hvordan vi tar vare på naturen der vi bor. Hvordan håndterer vi klima- og biodiversitetskrisen på nabolagsnivå? Kan blågrønne strukturer integreres bedre i byene og bidra til nabolaget? På hvilken måte kan sirkulære løsninger minimere byutviklingens klimafotavtrykk.

Til møtet har vi invitert folk som til arbeider med klimaspørsmål fra ulike perspektiver innen by- og stedsutvikling. Du kan høre blant annet Trond Lohre (Naturrestaurering AS), Arild Eriksen (Fragment), Merete Saugestad (Sweco), Hanne Johnsrud (Oslotrær), Stig L. Anderson (SLA), E. C. Forfang (SLA) samt Mario Vahos (OBOS) fortelle om hvordan de jobber med nabolagsnatur og sirkularitet.

SLA, Nordens største landskapsarkitektkontor, modererer en egen sesjon under seminaret: «En by som føles og fungerer som en skog». Sammen med inviterte samtalepartnere blir det paneldebatt, der norske og internasjonale eksperter i bynatur, klimarobusthet og naturbasert design diskuterer hvordan vi sammen kan løse krisene byene våre står overfor – og hvordan vi gjennom å få mer og bedre natur inn i byene kan skape mer livskraftige, klimarobuste, sunne og mangfoldige byer og nabolag.

Arild Eriksen er daglig leder og eier av arkitektkontoret Fragment og den nettbaserte applikasjonen Sanke, som viser hvilke nyttevekster man kan finne i byen og en oversikt over offentlige frukttrær.

Hanne Johnsrud er landskapsarkitekt og prosjektleder for Oslotrær, Oslo kommunes initiativ for økt treplanting. I 2022 har prosjektet bidratt til nærmere 3000 trær.

Merete Saugestad er bærekraftsdirektør i Sweco. Hun ser på sirkularitet som et avgjørende designparameter når nabolag planlegges.

Stig L Anderson er grunnlegger og partner i SLA, og professor i landskapsarkitektur ved Københavns Universitet og Beijing Forestry University.

Erling C. Forfang er design lead architect i SLA, med bred erfaring i å designe naturbaserte løsninger og byplangrep for store utviklings- og transformasjonsprosjekter.

Mario Vahos er prosjektleder ved utviklingsavdelingen i Obos Nye Hjem og er arkitekt med spesialkompetanse i komplekse byutviklingsprosjekter.

Trond Lohre arbeider i Naturrestaurering AS som er Mustad Eiendoms faglige samarbeidspartner i etableringen av Lilleaker Planteskole, som del av utviklingen av Lilleakerbyen

Kirkegata Venera Rugova 12

Foto: Venera Rugova