Frokostmøte

Nabolagsløft fra Oslo til København

Hvordan kan arkitektur og byutvikling bidra til å forbedre levekår?

  • This event is finished
  • Sted: Gamle Munch, Tøyengata 53
  • Arrangør: 

    Oslo arkitekturtriennale og Bydel Stovner

  • Facebook: 

    se event her

Kaffe fra 08:45, arrangementet starter 09:00.

I dette morgenmøtet setter vi i samarbeid med Bydel Stovner fokus på hvordan man arbeider med områdeløft og nabolagskvalitet. Med utgangspunkt i Oslo og Groruddalen – og en avstikker til København – ser vi på hvordan man kan oppnå mål om mangfoldige nabolag og gode møteplasser, der sosial og fysisk infrastruktur spiller sammen.

Hvilken rolle kan bydelens offentlige rom spille for å bygge opp under fellesskapet og lokal identitet? Hvordan kan utformingen av de bygde omgivelsene bidra til et velfungerende nabolag? Kan byplangrep, arkitektur og kommunale investeringer snu pilene i riktig i retning i nabolag som sliter?

På Vestli har bydelens torg stort potensial for å kunne bli en enda viktigere møteplass. Sammen med triennalen har Bydel Stovner og Områdeløft Vestli arrangert en arkitektkonkurranse for å danne en ny møteplass i forbindelse med torget, og arkitektkontoret Fragment holder nå på å utvikle et samlingshus på Vestli. Hvordan kan det midlertidige aktivitetshuset bidra til et bedre nabolag? Vi ser også til erfaringer fra vårt naboland Danmark, hvor det danske arkitektkontoret Vandkunsten har lang fartstid med større strategiske utviklingsplaner i levekårsutsatte områder, som i Tingbjerg.

Møt Andreas Mjærum Behring, Rashid Nawas og Benedicte Falch-Monsen (Bydel Stovner), Arild Eriksen (Fragment), Elena Astrid Rojas (Vandkunsten), Camilla Antoinette Bøgh (Nærmiljøhuset Romsås) og LINK Landskap.

Benedicte Falch-Monsen er utredningsleder i Bydel Stovner.
Andreas Mjærum Behring er assisterende bydelsdirektør i Bydel Stovner
Rashid Nawas er bydelsutvalgsleder i Bydel Stovner
Arild Eriksen er daglig leder og eier av arkitektkontoret Fragment.
Camilla Antoinette Bøgh er prosjektleder for Nærmiljøhuset på Romsås.
Elena Astrid Rojas er arkitekt og partner i Vandkunsten.
LINK representerer et av de fremste miljøene innen landskapsarkitektur i Skandinavia.
Bydel Stovner er en grønn bydel lengst nord i Oslo med grense til Nittedal, Lillestrøm og Lørenskog. Det bor 33.000 innbyggere i bydelen.

Vestli

Vestli med sine karakteristiske terrasseblokker er bygd av Selvaag tidlig på 70-tallet, basert på en nordisk arkitektkonkurranse i 1960. Foto: Rune Nylund Larsen/Oppdrag Groruddalen