Seminar

Nabolagets første etasje

Det som skjer bak vinduene på gateplan er avgjørende for en levende by

  • This event is finished
  • Sted: Gamle Munch, Tøyengata 53
  • Arrangør: 

    Oslo arkitekturtriennale

  • Facebook: 

    se event her

Denne ettermiddagen ser vi på hvilken betydning det som foregår på gateplan har for byen og nabolaget frem til klokken 17, før vi huser oktoberutgaven av det månedlige treffet Bybransjen utover kvelden.

Byen er i endring. Netthandel, pandemi og etablering av store kjøpesentre i byenes randsone utfordrer bykjernene. Mange større byer i dag preges av monokulturelle områder viet (enten) boliger eller forbruk, som gir folk få anledninger til å komme sammen. Men levende nabolag veves sammen av ulik sosial infrastruktur og en bredde av aktiviteter, og tilbyr både kommersielle og ikke-kommersielle steder hvor man kan møtes, interagere og skape ting sammen. Hvordan kan offentlige og private funksjoner bidra til omkringliggende nærmiljø? Kan man jobbe strategisk for å fylle nabolagets første etasje med relevante aktiviteter? Hvordan kan det tilrettelegges for mangfold og lokal produksjon på gateplan?

I dette møtet får vi presentasjoner av Linda Vik (OBOS Innovation), Runar Eggesvik (Flott Gjort), Herman Dyrø (Mustad Eiendom), Veronica Mike (Natural State), Jacob Carstensen (Backscatter), Marit Jensen, Hildegunn Gutvik og Ragnhild Olaussen (Stor-Oslo Eiendom/Startblokka/Bydel Bjerke) og Sweco og Aspelin Ramm.

Linda Vik er prosjektleder i OBOS Innovasjon.

Runar Eggesvik er utviklingssjef og medeier i Flott Gjort. Han har vært med å etablere en rekke utesteder og festivaler i Oslo.

Herman Dyrø er direktør for marked og forretningsutvikling i Mustad Eiendom, som i Lilleakerbyen er i ferd med å transformere et kjøpesenter til et nabolag.

Veronica Mike utvikler stedsidentiteter i Natural State. Hun er tidligere sjefsredaktør i ANTI og har vunnet flere priser for sitt arbeid innen merkevare, design og formidling.

Hildegunn Gutvik er daglig leder i Startblokka og seniorrådgiver i Agenda Rådgivning.

Marit Elisabeth Jensen er markedssjef i Stor-Oslo Eiendom.

Ragnhild Olaussen er seksjonssjef for samfunnsutvikling i Bydel Bjerke.

Sweco/Aspelin Ramm arrangerer hvert år et sommerstudentprosjekt, hvor en håndplukket gruppe studenter innen byutvikling får arbeide med aktuelle problemstillinger med oppfølging av fageksperter. I år har de sett på «Nabolagskontoret».

Jakob Carstensen, er partner og grunnlegger av Backscatter, og ekspert på byliv og digitalt engasjement med ti års erfaring i krysningspunktet mellom analyse, kulturell segmentering og placemaking.


Om Bybransjen:

Bybransjen (BB) er et månedlig uformelt AW-treff for profesjonelle aktører som er med og bygger byens rom og fyller dem med liv. BB er en tverrfaglig arena for positiv debatt, fremsnakking, idéutveksling og aktivisering av byen. Vi flytter oss derfor fra sted til sted for hver gang; for å være der det skjer, oppleve nye steder og besøke hverandre.

Tidligere utgaver av Bybransjen har blitt arrangert på: byMad, Becco, Hai Pai og 3KT.

YEI4y T7r

Foto: Vilde Aurora Halle Tvedten