Paneldebatt Samtale

Nabolaget Tøyen

Hvilke medvirkningslærdommer kan Tøyen gi til resten av byen?

  • This event is finished
  • Sted: Gamle Munch, Tøyengata 53
  • Arrangør: 

    Oslo BOBY

Bli med på debattmøte på Det gamle Munchmuseet om medvirkning i nabolaget Tøyen!

I Tøyens beste akebakke ble det sist vinter montert lyktestolper helt nederst, der ungene kommer i størst fart. Foreldre, Tøyen Sportsklubb og etter hvert politikerne i Bydel Gamle Oslo reagerte kraftig på dette, da lyktestolpene plutselig ble gjort om til livsfarlige installasjoner. Selv om tiltaket nok var ment å øke den opplevde tryggheten, viser eksempelet hvordan gode intensjoner kan slå feil hvis man setter i gang tiltak uten medvirkning.

Samtidig har Tøyen, Grønland og andre deler av Bydel Gamle Oslo mange gode medvirkningsprosesser å ta lærdom fra. Dette debattmøtet ser til samskaping med unge på Jordal fritidsklubb, testing av sommer- og vinteraktiviteter i Olafiagangen på Grønland, og forskningsprosjektet om samskaping på NMBU som sammen med Tverga jobber med utvikling av møteplasser.

Hvilke medvirkningslærdommer kan Tøyen gi til resten av byen? Hvordan forankres medvirkning inn i utviklingen av nabolaget? Hvordan blir tiltak satt i gang gjennom medvirkning, bærekraftige etter områdeløft?

Forskere, innbyggere, arkitekter fra MakersHub, Byantropologene, Bydel Gamle Oslo og Bymiljøetaten er med på diskusjonen.

Tøyen Ungdom på åpent torg Evaluering av Olafiagangen bilde av Heidi Furre

Foto: Heidi Furre